Spare Fan Options

Tên sản phẩm Tình trạng Phân đoạn thẳng Có sẵn Tùy chọn nhúng Tên mã Bao gồm bộ xử lý SKU Bán Lẻ Có Sẵn So sánh
Tất cả | Không có
1U Fan Kit FXXAF1FAN Announced Không
Bộ quạt 1U MYP1UFAN Launched trước đây của các sản phẩm Không
1U Riser F1UBBPCIEX16 Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
1U Spare Fan Assembly
(3 Fans) FR1UFAN10PW
Launched Không
2U Fan Kit KLP2UFAN Launched trước đây của các sản phẩm Không
2U Spare Fan
(2 Fans) FR2UFAN60HSW
Launched Không
4056 Dual Rotor Fan Kit FXX4056DRFAN Discontinued Không
4056 Fan spare F1UJPFAN Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
40x56mm Spare Dual Rotor Fan FXX4056DRFAN2 Launched Không
4-wire Fan Kit FPP4FANKIT4W Discontinued Không
4-wire Fan Kit FPPTFANKIT4W Discontinued Không
Air Duct Spare FEPBPSMK
(For S2400EP in R1000S)
Discontinued Không
Air Duct Spare FFPUPSAD
(For Intel® Server Board S1400FP in P4000S)
Discontinued Không
Air Duct Spare FSCUPMAD
(For Intel® Server Board S2400SC in P4000M)
Discontinued Không
Air Duct Spare FSCUPSAD
(For Intel® Server Board S2400SC in P4000S)
Discontinued Không
Chassis Spare Fan Kit
(60mm) FCXX60MMFAN
Launched Không
Chassis Spare Fan Kit
(80mm) FCXX80MMFAN
Launched Không
Fan Kit FXX1UFAN Discontinued Không
Fixed Fan Kit FRIG2FIXFANS Discontinued Không
Fixed Fan Kit FRIGTFIXFANS Discontinued Không
Fixed Fan Spare Kit FUPMNHFANPCI Discontinued Không
Fixed Fan Spare Kit FUPNHFANCPU Discontinued Không
Front System Fan FHW4UFAN Discontinued Không
Hot-Swap Fan Spare Kit FRIG2HSFANS Discontinued Không
Hot-Swap Redundant Fan Kit FSR2500LXFAN Discontinued Không
Hot-Swap Redundant Fan Kit FSR2600LXFAN Discontinued Không
I/O Fan Module MFIOFAN Discontinued Không
Main Fan Module MFMAINFAN Discontinued Không
Non-redundant Fan Kit FSR2500BRPFAN Discontinued Không
Power Supply Fan Module Blank MFPSUFAN Discontinued Không
Rear System fans FFC4UBKFAN Discontinued Không
Spare 60mm fan FR2000FAN60HS Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Spare Fan Board FXXLHPFANBD Discontinued Không
Spare Fan FR1000FAN10P Discontinued Không
Spare Fan FR2000FAN10P Discontinued Không
Spare Fan Kit FXXBP4028FAN for R1000S Chassis Discontinued Không
Spare Hot-Swap Fan FBPIPHSFAN Discontinued Không
Spare Hot-Swap Fan Kit FUPMLHSFAN
(For Intel® Server Chassis P4000M and P4000L)
Launched Không
Spare Non-Hotswap Fan Kit FUPSNHFANE5
(For Intel® Server Chassis P4000S)
Discontinued Không
Spare Redundant Hot Swap Fans FXXLHPFAN Discontinued Không
System Fan Kit F2UFIXEDFAN Discontinued Không
System Fan Kit FR1000E3FAN Discontinued Không
System Fan Kit FR1000FAN Discontinued Không
System Fan Kit FSR1640FANKIT Discontinued Không
System Fan Kit FSR1670FAN Discontinued Không
System Fan Kit FSR1680FAN Discontinued Không
System Fan Kit FSR1690FAN Discontinued Không
System Fan Kit FSR2612FAN Discontinued Không
System Fan Kit FUPSNHFANE3 Discontinued Không
System Rotor PCI Fan FSR1695FAN Discontinued Không
Systems Blower Spare Kit FHJBLOWER Discontinued Không
Systems Blower Spare Kit FHJTBLOWER Discontinued Không