1U Riser F1UBBPCIEX16

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare 1U riser x16 BBP specific, short riser slot. Connected to CPU1

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

1U Riser F1UBBPCIEX16, Single

  • Mã đặt hàng F1UBBPCIEX16

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8537109170

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.