System Fan Kit FUPSNHFANE3

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Fan Options
  • Tình trạng Launched
  • Ngày phát hành Q2'11
  • Các hạng mục kèm theo (1) Fan spare for P4000S server chassis (92x33mm fan mounts to rear of chassis)

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Fan spare for P4000S server chassis used with single socket server boards (92x33mm fan mounts to rear of chassis)

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

System Fan Kit FUPSNHFANE3, Single

  • Mã đặt hàng FUPSNHFANE3

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8414591500

Thông tin PCN/MDDS

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.