Spare Fan FR2000FAN10P

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Fan Options
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q3'12
  • Các hạng mục kèm theo (2) spare 60mm fans for R2000GZ/GL/BB product families

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Two spare 60mm fans for R2000GZ/GL/BB product families

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare Fan FR2000FAN10P, Single

  • MM# 917872
  • Mã đặt hàng FR2000FAN10P

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8414591500

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4DS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55323
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55324
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4DS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55327
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55328
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GL4GS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55329

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55331
Hệ thống máy chủ Intel® R2208GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55334
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55336
Hệ thống máy chủ Intel® R2216GZ4GCLX Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55338
Hệ thống máy chủ Intel® R2224GZ4GC4 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55341
Hệ thống máy chủ Intel® R2224GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55342
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GC Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55343
Hệ thống máy chủ Intel® R2308GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55346
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GC4 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55348
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GCSAS Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55349
Hệ thống máy chủ Intel® R2312GZ4GS9 Discontinued Custom 16.5" x 16.5" 2U Rack Socket R 55350

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.