Spare Fan FR2000FAN10P

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Fan Options
  • Tình trạng Launched
  • Ngày phát hành Q3'12
  • Các hạng mục kèm theo (2) spare 60mm fans for R2000GZ/GL/BB product families

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Two spare 60mm fans for R2000GZ/GL/BB product families

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare Fan FR2000FAN10P, Single

  • Mã đặt hàng FR2000FAN10P

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8414591500

Các sản phẩm tương thích

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.