Spare Fan FR2000FAN10P

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Các lựa chọn Quạt Dự phòng
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q3'12
 • Các hạng mục kèm theo (2) spare 60mm fans for R2000GZ/GL/BB product families
 • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Tuesday, October 10, 2017

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Two spare 60mm fans for R2000GZ/GL/BB product families

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare Fan FR2000FAN10P, Single

 • MM# 917872
 • Mã đặt hàng FR2000FAN10P

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8414591500

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.