4056 Fan spare F1UJPFAN

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 40x56mm Dual Rotor Fan spare for R1000JP family

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

4056 Fan spare F1UJPFAN, Single

  • MM# 924118
  • Mã đặt hàng F1UJPFAN

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8414591500

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 63927
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 63929
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 63930
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 63931
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 63933
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 63935

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.