Fan Kit FXX1UFAN

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Fan Kit

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Fan Kit FXX1UFAN, Single

  • MM# 881101
  • Mã đặt hàng FXX1UFAN

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8414901080

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1500AL

Dòng hệ thống máy chủ Intel® SR1550AL

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1550ALR Q2'09 Discontinued 1U Rack LGA771 66342
Intel® Server System SR1550ALSASR Q2'09 Discontinued 1U Rack LGA771 66348

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600UR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1600URHSR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66378
Intel® Server System SR1600URR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66380

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1625UR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1625UR Q1'09 Discontinued 1 U Rack LGA1366 66382
Intel® Server System SR1625URR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66384
Intel® Server System SR1625URSASR Q1'09 Discontinued 1U Rack LGA1366 66389

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SR1000

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.