Fixed Fan Kit FRIG2FIXFANS

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Fixed Fan Kit

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Fixed Fan Kit FRIG2FIXFANS, Single

  • MM# 877885
  • Mã đặt hàng FRIG2FIXFANS
  • ID Nội dung MDDS 798471

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8414591500

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5400BASE Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 67112
Intel® Server Chassis SC5400BRP Q2'06 Discontinued Pedestal, 5U Rack Option 67114

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.