System Fan Kit FSR1640FANKIT

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1U Intel Server System SR1640TH System Fan Kit

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

System Fan Kit FSR1640FANKIT, Single

  • MM# 907788
  • Mã đặt hàng FSR1640FANKIT
  • ID Nội dung MDDS 799136

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8414591500

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000TH

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1640TH Q4'10 Discontinued 1U Rack LGA1156 66845

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.