System Fan Kit FSR1640FANKIT

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1U Intel Server System SR1640TH System Fan Kit

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

System Fan Kit FSR1640FANKIT, Single

  • Mã đặt hàng FSR1640FANKIT

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8414591500

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1000TH

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® SR1640TH Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.