System Rotor PCI Fan FSR1695FAN

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel Server System SR1695GPRX System Fan Kit

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

System Rotor PCI Fan FSR1695FAN, Single

  • MM# 909474
  • Mã đặt hàng FSR1695FAN
  • ID Nội dung MDDS 706394

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8414591500

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1695GPRX1AC Discontinued 65135
Intel® Server System SR1695GPRX2AC Discontinued 65137

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.