Hot-Swap Fan Spare Kit FRIG2HSFANS

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Hot-Swap Fan Spare Kit

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis SC5400LX Discontinued 65873
Intel® Server Chassis SC5400LXI Discontinued 65877

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.