Chassis Spare Fan Kit

60mm FCXX60MMFAN

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Fan Options
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q3'19
 • Các hạng mục kèm theo (1) Fan assembly with integrated dual rotor 60 mm fan

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Spare Fan Assembly with Integrated Dual Rotor
  60 mm Fan

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Chassis Spare Fan Kit (60mm) FCXX60MMFAN, Single

 • MM# 999D4A
 • Mã đặt hàng FCXX60MMFAN

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8414591500

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® S9200WK

Dòng khung máy chủ Intel® FC2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis FC2FAC16W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 51237
Intel® Server Chassis FC2HAC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 51240
Intel® Server Chassis FC2HLC21W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 51245
Intel® Server Chassis FC2HAC16W3 Launched 2U Front IO, 4 node Rack 51246

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.