Bộ quạt dự phòng khung máy

60mm FCXX60MMFAN

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare Fan Assembly with Integrated Dual Rotor
    60 mm Fan

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Chassis Spare Fan Kit (60mm) FCXX60MMFAN, Single

  • MM# 999D4A
  • Mã đặt hàng FCXX60MMFAN
  • ID Nội dung MDDS 707175

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8414591500

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® S9200WK

Dòng khung máy chủ Intel® FC2000

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis FC2FAC16W3 Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack 62639
Intel® Server Chassis FC2HAC16W3 Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack 62646
Intel® Server Chassis FC2HAC21W3 Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack 62667
Intel® Server Chassis FC2HLC21W3 Discontinued 2U Front IO, 4 node Rack 62673

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.