Spare Fan Board FXXLHPFANBD

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Các lựa chọn Quạt Dự phòng
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q1'13
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q4'16
 • EOL thông báo Thursday, December 15, 2016
 • Đơn hàng cuối cùng Wednesday, March 1, 2017
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Thursday, June 1, 2017
 • Các hạng mục kèm theo (1) Fan Board for Intel® S4600LH2 or S4600LT2 Families
 • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Monday, February 19, 2018

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Spare Fan Board FXXLHPFANBD, supporting Intel® S4600LH2 or S4600LT2 Families

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Spare Fan Board FXXLHPFANBD, Single

 • MM# 921258
 • Mã đặt hàng FXXLHPFANBD
 • US HTS 8473301180
 • ID Nội dung MDDS 706204

Spare Fan Board FXXLHPFANBD, Single

 • MM# 933908
 • Mã đặt hàng FXXLHPFANBD
 • US HTS 8537109150
 • ID Nội dung MDDS 706204

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS Khác nhau tùy theo sản phẩm

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Thứ tự sắp xếp So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2304LH2HKC Q1'13 Discontinued Custom 16.7” x 20” 2U Rack Socket R 66560

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.