Fixed Fan Spare Kit FUPNHFANCPU

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Fixed CPU Fan Spare Kit for P4000M, and P4000L-WS family chassis

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Fixed Fan Spare Kit FUPNHFANCPU, Single

  • Mã đặt hàng FUPNHFANCPU

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8414591500

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ máy chủ Intel® P4304XXMFEN2 Discontinued
Khung máy chủ Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Launched

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000SC

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® P4308SC2MHGC Discontinued

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.