Air Duct Spare FEPBPSMK

For S2400EP in R1000S

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Fan Options
  • Tình trạng Launched
  • Ngày phát hành Q2'12
  • Các hạng mục kèm theo (1) Air duct for Intel® Server Board S2400EP in Intel® Server Chassis R1000S

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare air duct FEPBPSAD (for Intel® Server Board S2400EP in R1000S)

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Air Duct Spare FEPBPSMK (For S2400EP in R1000S), Single

  • Mã đặt hàng FEPBPSMK

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.