Air Duct Spare FEPBPSMK

For S2400EP in R1000S
0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Fan Options
  • Tình trạng Discontinued
  • Ngày phát hành Q2'12
  • Các hạng mục kèm theo (1) Air duct for Intel® Server Board S2400EP in Intel® Server Chassis R1000S

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare air duct FEPBPSAD (for Intel® Server Board S2400EP in R1000S)

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Air Duct Spare FEPBPSMK (For S2400EP in R1000S), Single

  • MM# 920153
  • Mã đặt hàng FEPBPSMK

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP So sánh
Tất cả | Không có
Hệ thống máy chủ Intel® R1208EP2SHFN Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 55030
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SFFN Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 55038
Hệ thống máy chủ Intel® R1304EP2SHFN Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 1U Rack Socket B2 55040

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.