Air Duct Spare FEPBPSMK

For S2400EP in R1000S

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare air duct FEPBPSAD (for Intel® Server Board S2400EP in R1000S)

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Air Duct Spare FEPBPSMK (For S2400EP in R1000S), Single

  • MM# 920153
  • Mã đặt hàng FEPBPSMK

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Q2'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 66218
Intel® Server System R1304EP2SFFN Q3'12 Discontinued SSI CEB (12" X 10.5") 1U Rack Socket B2 66226
Intel® Server System R1304EP2SHFN Q3'12 Discontinued SSI CEB 12" X 10.5" 1U Rack Socket B2 66228

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.