40x56mm Spare Dual Rotor Fan FXX4056DRFAN2

Thông số kỹ thuật

  • Bộ sưu tập sản phẩm Spare Fan Options
  • Tình trạng Launched
  • Ngày phát hành Q4'14
  • Các hạng mục kèm theo (1) Spare 40x56mm dual rotor fans with bulk package

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Spare 40x56mm dual rotor fan supporting the Intel® Compute Modules

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

40x56mm Spare Dual Rotor Fan FXX4056DRFAN2, Single

  • Mã đặt hàng FXX4056DRFAN2

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8414591500

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Dòng khung máy chủ Intel® H2000P

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® H2224XXLR3 Launched
Khung máy chủ Intel® H2312XXLR3 Launched
Khung máy chủ Intel® H2204XXLRE Launched

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.