Khung máy chủ Intel® R1208WFXXX

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF
 • Tên mã Buffalo Peak trước đây của các sản phẩm
 • Ngày phát hành Q3'17
 • Tình trạng Launched
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2023
 • Bảo hành có giới hạn 3 năm
 • Kiểu hình thức của khung vỏ 1U, Spread Core Rack
 • Kích thước khung vỏ 16.93" x 27.95" x 1.72"
 • Thị trường đích Cloud/Datacenter
 • Số nguồn điện được bao gồm 0
 • Các hạng mục kèm theo (1) 2.5” Hot-swap drive bays, includes (1) 12 Gb SAS backplane FR1208S3HSBP, & (8) 2.5” hot swap drive tool less carriers FXX25HSCAR2,(1) Pre-installed Standard Control Panel assembly, (1) Server board to backplane 150mm I2C cable, (1) 850mm MiniSAS HD cable AXXCBL850HDHRT, (1) 350mm Backplane power cable, (2) Chassis handles (1 set) installed A1UHANDLKIT, (1) Air duct, (6) Dual rotor system fans FR1UFAN10PW, (2) CPU heat sinks, 39 fin passive (2) CPU heat sink “No CPU” label inserts, (2) Standard CPU Carriers, (2) 1 slot PCIe x16 Riser Card, (8) DIMM slot blanks, (1) Chassis Stiffener Bar, (1) Power Supply Bay blank insert, (2) AC Power Cord retention strap assembly

Thông tin bổ sung

 • Mô tả 1U server chassis designed for the Intel® Server Board S2600WF family, supporting eight 2.5 inch hot-swap drives. Power supply sold separately

Bộ nhớ & bộ lưu trữ

 • Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ 8
 • Kiểu hình thức ổ đĩa Trước Hot-swap 2.5"

Thông số gói

 • Cấu hình CPU tối đa 2

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Server Chassis R1208WFXXX, Single

 • MM# 952621
 • Mã đặt hàng R1208WFXXX

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992C
 • CCATS G157815L2
 • US HTS 8473305100

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 59739
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 59740
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 59745

RAID Tích hợp của Intel® (Mô-đun/Bo mạch Hệ thống)

Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU4 Launched Battery/RMFBU 59823
Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU5 Launched Battery/RMFBU 59826
Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU6 Launched 59828
Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU7 Launched 59832

Bộ điều khiển RAID Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài Bộ nhớ nhúng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Integrated RAID Module RMS3AC160 Discontinued Mezzanine Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 16 0 2GB 59870
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC040 Launched Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 1GB 59874
Intel® Integrated RAID Module RMS3CC080 Launched Storage Connector Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 1GB 59878
Intel® Integrated RAID Module RMS3HC080 Launched Mezzanine Module 0, 1, 10, 5, 50 8 59882
Intel® Integrated RAID Module RMS3JC080 Launched Mezzanine Module 0, 1, 1E, 10 8 59884
Intel® RAID Module RMSP3AD160F Launched Mezzanine Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 16 0 4GB 59894
Intel® RAID Module RMSP3HD080E Launched Mezzanine Module 0, 1, 10, 5, 50 8 0 59899
Intel® RAID Module RMSP3CD080F Launched Mezzanine Module 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 4GB 59904
Intel® Storage Module RMSP3JD160J Launched Mezzanine Module JBOD Only 16 0 59909
Intel® RAID Adapter RSP3TD160F Launched Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 16 0 4GB 59921
Intel® RAID Adapter RSP3DD080F Launched Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 4GB 59926
Intel® RAID Adapter RSP3MD088F Launched Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 8 4GB 59931
Intel® RAID Adapter RSP3WD080E Launched Low-Profile MD2 PCIe AIC 0, 1, 10, 5, 50 8 0 59936
Intel® Storage Adapter RSP3GD016J Launched Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 0 16 59941
Intel® Storage Adapter RSP3QD160J Launched Low-Profile MD2 PCIe AIC JBOD Only 16 0 59946
Intel® RAID Controller RS3DC080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 8 0 1GB 59953
Intel® RAID Controller RS3DC040 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 4 0 1GB 59957
Intel® RAID Controller RS3WC080 Discontinued Low Profile MD2 Card 0, 1, 10, 5, 50 8 0 59962
Intel® RAID Controller RS3SC008 Launched MD2 low profile 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60 0 8 1GB 59964
Intel® RAID Controller RS3UC080 Launched Low Profile MD2 Card 0, 1, 1E, 10 8 0 59967
Intel® RAID Controller RS3UC080J Launched MD2 low profile None 8 0 59969
Intel® RAID Controller RS3GC008 Discontinued Low Profile MD2 Card JBOD 0 8 59972

Các tính năng ưu việt của Intel® RAID

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Drive Encryption Management (Gen2) Launched Activation Key 60089
Intel® RAID High Availability Discontinued Activation Key 60090
Intel® RAID Rapid Recovery Snapshot Discontinued Activation Key 60093
Intel® RAID SSD Cache with Fast Path I/O (Gen2) Discontinued Activation Key 60097

Phần mềm Intel® RAID

Tên sản phẩm Tình trạng Cấp độ RAID được hỗ trợ Số cổng bên trong Số cổng bên ngoài Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID C600 Upgrade Key RKSATA4R5 Launched 0, 1, 10, 5 4 0 60099

Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)

Tên sản phẩm Tình trạng Cấp độ RAID được hỗ trợ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) – Intel SSD Only Launched 0, 1, 10, 5 60106
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Standard Launched 0, 1, 10 60107
Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC) - Premium Launched 0, 1, 10, 5 60108

Card gắn thêm

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
4-Port PCIe Gen3 x16 Retimer AIC AXXP3RTX16040 Launched 60734
4-Port PCIe Gen3 x8 Switch AIC AXXP3SWX08040 Launched 60735
Intel® Visual Compute Accelerator VCA1585LMV Discontinued 60754

Lựa chọn Bảng điều khiển Khung vỏ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Rack Handle Kit for R2000G Family A2UHANDLKIT Launched 61000

Lựa chọn Nhập/Xuất

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Kit of Serial Port DB9 Adapters AXXRJ45DB93 Launched 61214
Mezz Fabric Carrier Kit AWF1PFABKITM (OmniPath) Discontinued 61216
PCIe Fabric Carrier Kit AWF1PFABKITP (OmniPath) Discontinued 61217

Các lựa chọn mô-đun Quản lý

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Remote Management Module 4 Lite 2 AXXRMM4LITE2 Launched 61243
Trusted Platform Module 2.0 AXXTPMCHNE8 Launched 61258
Trusted Platform Module 2.0 AXXTPMENC8 Launched 61259

Các lựa chọn ổ mềm/ổ quang

Lựa chọn Dải

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
1U/2U 2 post Brackets AXX2POSTBRCKT (Hard Mount) Launched 61318
1U Premium Rail A1UFULLRAIL (with CMA support) Launched 61325
1U Premium Rail A1USHRTRAIL Launched 61326
Enhanced Value RAIL AXXELVRAIL Launched 61384

Lựa chọn Cạc Mở rộng khe cắm

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
1U PCIe x16 1-slot Riser Card F1UL16RISER3 Launched 61389

Spare Chassis Control Panel Options

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Front Panel Board FXXFPANEL2 Launched 61614

Spare Drive Bays & Carrier Options

Spare Fan Options

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
1U Spare Fan Assembly (3 Fans) FR1UFAN10PW Launched 61789

Spare Heat-Sink Options

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Spare Fabric CPU clips FXXCPUCLIPF Discontinued 61902
Spares Non-fabric CPU clips FXXCPUCLIP Launched 61905

Spare Power Options

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Battery Backup Unit Bracket Kit AWTAUXBBUBKT Launched 61971
North America Power cable FPWRCABLENA Launched 61976

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.