Bộ điều khiển RAID Intel® RS3DC040

Bộ điều khiển RAID Intel® RS3DC040

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Bộ điều khiển RAID Intel®
 • Tên mã Dark Canyon trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q3'13
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q2'22
 • EOL thông báo Tuesday, April 6, 2021
 • Đơn hàng cuối cùng Wednesday, April 6, 2022
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Friday, July 22, 2022
 • Thị trường đích Mainstream
 • Kiểu hình thức của bo mạch Low Profile MD2 Card
 • Tốc độ truyền dữ liệu 12 Gb/s
 • Thiết bị được hỗ trợ SAS/SATA
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows, Linux, VMWare
 • Tùy Chọn Sao Lưu Cache Tương Thích AXXRMFBU4
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
 • Chế Độ JBOD
 • Số cổng bên trong 4
 • Số cổng bên ngoài 0
 • Số thiết bị được hỗ trợ 128
 • Bộ nhớ nhúng 1GB
 • Giao diện máy chủ PCIe PCIe x8 Gen3
 • Kiểu bộ xử lý IO LSI3108
 • Hướng kết nối Side
 • Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ Sung Intel® RAID Extended Warranty
 • Các hạng mục kèm theo Raid Controller, Quick Start User Guide, 1 standard & 1 Low Profile bracket.

Thông tin bổ sung

 • Mô tả 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA, LSI3108 ROC Mainstream Intelligent RAID 0,1,5,10,50,60 add-in card with x8 PCIe 3.0, 4 internal ports, MD2 Low Profile form factor.

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M20MYP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M20MYP1UR Launched 59545

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBN Discontinued 59551
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Discontinued 59554
Intel® Server System R1304SPOSHOR Discontinued 59555
Intel® Server System R1304SPOSHORR Discontinued 59558
Intel® Server System R1208SPOSHOR Discontinued 59559
Intel® Server System R1208SPOSHORR Discontinued 59562

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 59888
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 59892
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 59893
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 59894
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 59896
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 59898
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 59900
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 59902
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 59904
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 59906
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 59908
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 59911

Dòng hệ thống máy chủ Intel® P4000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LSVRP4304ES6XX1 Discontinued 59932

Hệ thống máy chủ Intel® dòng S2600BPR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60144
Intel® Compute Module HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60153
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60191
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24R Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60195
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60208
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60209
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60230
Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60232

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 60400

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 60417

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 60450
Intel® Server Board S1200SPL Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60456
Intel® Server Board S1200SPLR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60462
Intel® Server Board S1200SPOR Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 60463
Intel® Server Board S1200SPS Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60464
Intel® Server Board S1200SPSR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60470

Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600BPB Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60478
Intel® Server Board S2600BPBR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60479
Intel® Server Board S2600BPQ Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60481
Intel® Server Board S2600BPQR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60482
Intel® Server Board S2600BPS Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60483
Intel® Server Board S2600BPSR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60484

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60486
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60492
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60496
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60497
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60499
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60500
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60501
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60502

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60515
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60517
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60520

Bo mạch máy chủ Intel® S2600ST

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 60522
Intel® Server Board S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 60524
Intel® Server Board S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 60530
Intel® Server Board S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 60532

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 60545
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 60546
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 60547

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60549
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60551
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60553
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60554
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60555
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60559

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60560
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60564
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60567
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60568
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60570

Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU4 Launched Battery/RMFBU 60637

Các tính năng ưu việt của Intel® RAID

Lựa chọn Cáp

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Cable Kit AXXCBL730HDMS Discontinued 61661

Gia hạn bảo hành cho cấu phần máy chủ Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Extended Warranty Launched 62916

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Discontinued 63036
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Discontinued 63037

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 63309

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 63311

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 63692
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 63696

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GZ4GC Discontinued 63697
Intel® Server System R1208GZ4GCSAS Discontinued 63701
Intel® Server System R1208GZ4GS9 Discontinued 63703
Intel® Server System R1304GZ4GC Discontinued 63704
Intel® Server System R1304GZ4GS9 Discontinued 63707

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 63968
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 63969
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 63972
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 63973
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 63974

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 63976
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 63979
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 63981
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 63983
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 63986
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 63987
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 63988
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 63993
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 63994
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 63995

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 64131
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 64132
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 64133

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 64140
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 64144
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 64145
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 64147
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 64148
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 64149
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 64150
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 64151

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

StorCLI Standalone Utility

Windows* Driver for Intel Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 and Intel RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

SAS Hardware RAID Driver for VMWare* ESXi 5

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.