Bộ cáp AXXCBL800HDHD

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Cable kit with two 800mm cable for straight SFF8643 to straight SFF8643 connectors

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cable kit AXXCBL800HDHD, Single

  • MM# 937312
  • Mã đặt hàng AXXCBL800HDHD

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M20MYP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M20MYP1UR Launched 59629

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 59777
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 59780
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 59787
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 59791
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 59796
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 59802
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 59811

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 59813
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 59816
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 59818
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 59822
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 59824
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 59825
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 59827
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 59829

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 59976
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 59980
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 59981
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 59982
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 59984
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 59986
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 59988
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 59990
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 59992
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 59994
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 59996
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 59999

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 60488

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1304WTXXX Discontinued 1U, Spread Core Rack 60497

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 60505

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60637
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60639
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60641
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60642
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60643
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60647

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60648
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60652
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60655
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60656
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60658

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Đám mây (Intel® DCB cho Đám mây)

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System MCB2312WHY2 Discontinued 63145
Intel® Server System MCB2208WAF5 Discontinued 63147

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.