Dải 1U Premium A1USHRTRAIL

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1U Short Rail Kit (Travel distance 780mm, adjustment within 609.6mm~762mm to fit difference depth rack, full extension from rack)

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

1U Premium Rail A1USHRTRAIL, Single

  • Mã đặt hàng A1USHRTRAIL

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R1304WFXXX Launched

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R1304WTXXX Launched

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.