Intel® Virtual RAID on CPU

Intel® Virtual RAID on CPU

Intel® VROC - Standard

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)
 • Tên mã Turtle Bay trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q2'17
 • Thị trường đích Mainstream
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows* 2016, Windows* 2012 R2, Windows* 10, Windows* 7 SP2 Red Hat Enterprise Linux* 7.3, SUSE Linux Enterprise* 12 SP3
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ 0, 1, 10
 • Số thiết bị được hỗ trợ 24
 • Khoá lại 4pin
 • Các tính năng bổ sung Xem ngay
 • Các hạng mục kèm theo Intel VROC Standard Hardware Key

Thông tin bổ sung

 • Mô tả A scalable, enterprise RAID solution for NVMe SSDs connected directly to the CPU.
 • Bảng dữ liệu Xem ngay
 • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Virtual RAID on CPU - Standard

 • MM# 951605
 • Mã đặt hàng VROCSTANMOD

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M70KLP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M70KLP4S2UHH Launched 58727

Hệ thống máy chủ Intel® dòng M50CYP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M50CYP2UR208 Launched 58730
Intel® Server System M50CYP2UR312 Launched 58732
Intel® Server System M50CYP1UR212 Launched 58733
Intel® Server System M50CYP1UR204 Launched 58734

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WF0ZS Discontinued 58976
Intel® Server System R2208WFQZS Discontinued 58983
Intel® Server System R2208WFTZS Discontinued 58991
Intel® Server System R2208WFTZSR Launched 59013
Intel® Server System R2208WF0ZSR Launched 59020
Intel® Server System R2224WFQZS Discontinued 59021
Intel® Server System R2224WFTZS Discontinued 59029
Intel® Server System R2224WFTZSR Launched 59036
Intel® Server System R2208WFQZSR Launched 59058

Dòng hệ thống máy chủ Intel® D50TNP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System D50TNP1MHCPAC Compute Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 59153
Intel® Server System D50TNP1MHCRLC Compute Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 59183
Intel® Server System D50TNP1MHCRAC Compute Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 59185
Intel® Server System D50TNP2MHSVAC Management Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4 59187
Intel® Server System D50TNP2MHSTAC Storage Module Q3'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4 59190
Intel® Server System D50TNP2MFALAC Acceleration Module Q2'21 Launched 8.33” x 21.5” 2U Rack Socket-P4 59194

Hệ thống máy chủ Intel® Dòng D40AMP

Hệ thống Máy chủ Intel® Dòng S2600BP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59316
Intel® Compute Module HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59325
Intel® Compute Module HNS2600BPB Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59327
Intel® Compute Module HNS2600BPBR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59358
Intel® Compute Module HNS2600BPBLCR Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59359
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC Q2'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59361
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59363
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24R Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59367
Intel® Compute Module HNS2600BPQ Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59368
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59380
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59381
Intel® Compute Module HNS2600BPQR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59395
Intel® Compute Module HNS2600BPS Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59396
Intel® Compute Module HNS2600BPSR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59398
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59402
Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59404

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 59688

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 59705

Bo mạch máy chủ Intel® Dòng D40AM

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board D40AMP1SB Launched 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189 205 W 59719

Bo mạch máy chủ Intel® Dòng D50TNP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board D50TNP1SB Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 270 W 59720
Intel® Server Board DDR4 D50TNP1SBCR Launched 8.33” x 21.5” Rack Socket-P4 270 W 59721

Bo mạch máy chủ Intel® Dòng M50CYP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board M50CYP2SBSTD Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 59724
Intel® Server Board M50CYP2SB1U Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 59725

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600BP

Dòng Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600ST

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 59804
Intel® Server Board S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 59806
Intel® Server Board S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 59812
Intel® Server Board S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 59814

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.