Intel® Virtual RAID on CPU

Intel® VROC - Tiêu chuẩn

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Intel® Virtual RAID trên CPU (Intel® VROC)
 • Tên mã Turtle Bay trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q2'17
 • Thị trường đích Mainstream
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows* 2016, Windows* 2012 R2, Windows* 10, Windows* 7 SP2 Red Hat Enterprise Linux* 7.3, SUSE Linux Enterprise* 12 SP3
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ 0, 1, 10
 • Số thiết bị được hỗ trợ 24
 • Khoá lại 4pin
 • Các tính năng bổ sung Xem ngay
 • Các hạng mục kèm theo Intel VROC Standard Hardware Key

Thông tin bổ sung

 • Mô tả A scalable, enterprise RAID solution for NVMe SSDs connected directly to the CPU.
 • Bảng dữ liệu Xem ngay
 • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Virtual RAID on CPU - Standard

 • MM# 951605
 • Mã đặt hàng VROCSTANMOD

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M70KLP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M70KLP4S2UHH Discontinued 59878

Dòng máy chủ Intel® M50CYP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M50CYP2UR208 Launched 59883
Intel® Server System M50CYP2UR312 Launched 59888
Intel® Server System M50CYP1UR212 Launched 59889
Intel® Server System M50CYP1UR204 Launched 59890

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 60050
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 60053
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 60060

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WF0ZS Discontinued 60147
Intel® Server System R2208WFQZS Discontinued 60154
Intel® Server System R2208WFTZS Discontinued 60162
Intel® Server System R2208WFTZSR Launched 60184
Intel® Server System R2208WF0ZSR Launched 60191
Intel® Server System R2224WFQZS Discontinued 60192
Intel® Server System R2224WFTZS Discontinued 60200
Intel® Server System R2224WFTZSR Launched 60207
Intel® Server System R2208WFQZSR Launched 60229

Dòng máy chủ Intel® D50TNP

Dòng máy chủ Intel® D40AMP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel Server System D40AMP1MHCPAC Compute Module (1U Half-Width Air-Cooled) Q4'21 Launched 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189 60389

Hệ thống máy chủ Intel® dòng S2600BPR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60509
Intel® Compute Module HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60518
Intel® Compute Module HNS2600BPB Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60520
Intel® Compute Module HNS2600BPBR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60551
Intel® Compute Module HNS2600BPBLCR Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60552
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC Q2'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60554
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60556
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24R Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60560
Intel® Compute Module HNS2600BPQ Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60561
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60573
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60574
Intel® Compute Module HNS2600BPQR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60588
Intel® Compute Module HNS2600BPS Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60589
Intel® Compute Module HNS2600BPSR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60591
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60595
Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60597

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Bo mạch máy chủ Intel® D40AMP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board D40AMP1SB Launched 8.33” x 21.5” Rack Dual Socket-P4 4189 205 W 60801

Bo mạch máy chủ Intel® D50TNP

Bo mạch máy chủ Intel® M50CYP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board M50CYP2SBSTD Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 60806
Intel® Server Board M50CYP2SB1U Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 60807

Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600BPB Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60844
Intel® Server Board S2600BPBR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60845
Intel® Server Board S2600BPQ Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60847
Intel® Server Board S2600BPQR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60848
Intel® Server Board S2600BPS Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60849
Intel® Server Board S2600BPSR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60850

Bo mạch máy chủ Intel® S2600ST

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 60888
Intel® Server Board S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 60890
Intel® Server Board S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 60896
Intel® Server Board S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 60898

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60915
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60917
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60919
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60920
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60921
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60925

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.