Intel® Virtual RAID on CPU

Intel® Virtual RAID on CPU

Intel® VROC – Intel SSD Only
0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)
 • Tên mã Turtle Bay trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q2'17
 • Thị trường đích Mainstream
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows* 2016, Windows* 2012 R2, Windows* 10, Windows* 7 SP2 Red Hat Enterprise Linux* 7.3, SUSE Linux Enterprise* 12 SP3
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ 0, 1, 10, 5
 • Số thiết bị được hỗ trợ 24
 • Khoá lại 4pin
 • Các tính năng bổ sung Xem ngay
 • Các hạng mục kèm theo Intel VROC Intel SSD Only Hardware Key

Thông tin bổ sung

 • Mô tả A scalable, enterprise RAID solution for NVMe SSDs connected directly to the CPU. *Note: This SKU is only compatible with Intel brand enterprise and professional SSDs
 • Bảng dữ liệu Xem ngay
 • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Virtual RAID on CPU – Intel SSD Only

 • MM# 956822
 • Mã đặt hàng VROCISSDMOD

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Intel VROC HW Key

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600BP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPB Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 52768
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPBR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 52769
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPQ Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 52771
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPQR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 52772
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPS Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 52773
Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPSR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 52774

Dòng Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600ST

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 52812
Bo mạch máy chủ Intel® S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 52814
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 52820
Bo mạch máy chủ Intel® S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 52822

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 52839
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 52841
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 52843
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 52844
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 52845
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 52849

Mô-đun điện toán Intel® dòng HNS2600BP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm So sánh
Tất cả | Không có
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52930
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52939
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPB Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52941
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52972
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLC Q2'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52973
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLC24 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52975
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPBLC24R Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52979
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQ Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52980
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52992
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 52993
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPQR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 53007
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPS Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 53008
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPSR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 53010
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 53014
Mô-đun điện toán Intel® HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 53016

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 53108

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 53124

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.