Bộ Điều Hợp Lưu Trữ Intel® RSP3GD016J

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Bộ điều khiển RAID Intel®
 • Tên mã Geneva Dunes trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q3'17
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2022
 • EOL thông báo Monday, October 25, 2021
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, September 16, 2022
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Wednesday, May 17, 2023
 • Thị trường đích Storage
 • Kiểu hình thức của bo mạch Low-Profile MD2 PCIe AIC
 • Thiết bị được hỗ trợ SAS/SATA
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows, Linux, VMWare
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ JBOD Only
 • Chế Độ JBOD
 • Số cổng bên trong 0
 • Số cổng bên ngoài 16
 • Số thiết bị được hỗ trợ 1024
 • Giao diện máy chủ PCIe PCIe x8 Gen3
 • Kiểu bộ xử lý IO SAS3416
 • Khoá lại PCIe x8 Connector
 • Hướng kết nối Vertical
 • Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
 • Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ Sung Intel® RAID Extended Warranty
 • Các hạng mục kèm theo (1) Intel® RAID Adapter, (1) low-profile mounting bracket

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Tri-mode SAS/SATA Storage Controller Adapter, 16 external ports
 • Bảng dữ liệu Xem ngay
 • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Storage Adapter RSP3GD016J, 5 Pack

 • MM# 954492
 • Mã đặt hàng RSP3GD016J

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 4A994J
 • CCATS NA
 • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng M50CYP

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 58731
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 58732
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 58739
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 58740
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 58741
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 58749
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 58758

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WF

Dòng hệ thống máy chủ Intel® D50TNP

Hệ thống Máy chủ Intel® Dòng S2600BP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59160
Intel® Compute Module HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59169
Intel® Compute Module HNS2600BPB Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59171
Intel® Compute Module HNS2600BPBR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59202
Intel® Compute Module HNS2600BPBLCR Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59203
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC Q2'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59205
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59207
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24R Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59211
Intel® Compute Module HNS2600BPQ Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59212
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59224
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59225
Intel® Compute Module HNS2600BPQR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59239
Intel® Compute Module HNS2600BPS Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59240
Intel® Compute Module HNS2600BPSR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59242
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59246
Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 59248

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 59542

Bo mạch máy chủ Intel® Dòng M50CYP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board M50CYP2SBSTD Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 59561
Intel® Server Board M50CYP2SB1U Launched 18.79” x 16.84” Rack Socket-P4 270 W 59562

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600BP

Dòng Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600ST

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 59641
Intel® Server Board S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 59643
Intel® Server Board S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 59649
Intel® Server Board S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 59651

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 59668
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 59670
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 59672
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 59673
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 59674
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 59678

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tiện ích độc lập StorCLI

Gói chương trình cơ sở cho Intel® Storage Module RMSP3JD160J và Intel® Storage Adapter RSP3QD160J, RSP3GD016J

Bàn Giao Tiếp Mạng RAID Intel® 3 (RWC3) cho Windows*

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.