Mô-đun RAID Intel® RMSP3HD080E

0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Tri-mode PCIe (NVMe)/SAS/SATA Entry-Level RAID Mezzanine Module, 8 internal ports
  • Bảng dữ liệu Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® RAID Module RMSP3HD080E, 5 Pack

  • MM# 954553
  • Mã đặt hàng RMSP3HD080E

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 4A994B
  • CCATS NA
  • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 52839
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 52841
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 52843
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 52844
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 52845
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 52849

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 53108

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 53124

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.