Bộ điều khiển RAID Intel® RS3DC080

Bộ điều khiển RAID Intel® RS3DC080

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Bộ điều khiển RAID Intel®
 • Tên mã Dark Canyon trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q3'13
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2022
 • EOL thông báo Monday, October 25, 2021
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, September 16, 2022
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Wednesday, May 17, 2023
 • Thị trường đích Mainstream
 • Kiểu hình thức của bo mạch Low Profile MD2 Card
 • Tốc độ truyền dữ liệu 12 Gb/s
 • Thiết bị được hỗ trợ SAS/SATA
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows, Linux, VMWare
 • Tùy Chọn Sao Lưu Cache Tương Thích AXXRMFBU4
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
 • Chế Độ JBOD
 • Số cổng bên trong 8
 • Số cổng bên ngoài 0
 • Số thiết bị được hỗ trợ 128
 • Bộ nhớ nhúng 1GB
 • Giao diện máy chủ PCIe PCIe x8 Gen3
 • Kiểu bộ xử lý IO LSI3108
 • Hướng kết nối Side
 • Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ Sung Intel® RAID Extended Warranty
 • Các hạng mục kèm theo Raid Controller, Quick Start User Guide, 1 standard & 1 Low Profile bracket.

Thông tin bổ sung

 • Mô tả 12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA, LSI3108 ROC Mainstream Intelligent RAID 0,1,5,10,50,60 add-in card with x8 PCIe 3.0, 8 internal ports, MD2 Low Profile form factor.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® RAID Controller RS3DC080, Single

 • MM# 934643
 • Mã đặt hàng RS3DC080

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992C
 • CCATS G134612
 • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M20MYP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M20MYP1UR Launched 59566

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SPOSHBN Discontinued 59572
Intel® Server System R1304SPOSHBNR Discontinued 59575
Intel® Server System R1304SPOSHOR Discontinued 59576
Intel® Server System R1304SPOSHORR Discontinued 59579
Intel® Server System R1208SPOSHOR Discontinued 59580
Intel® Server System R1208SPOSHORR Discontinued 59583

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 59710
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 59713
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 59720
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 59724
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 59729
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 59735
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 59744

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GS Discontinued 59746
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 59749
Intel® Server System R1208WTTGS Discontinued 59751
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 59755
Intel® Server System R1304WT2GS Discontinued 59757
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 59758
Intel® Server System R1304WTTGS Discontinued 59760
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 59762

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 59909
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 59913
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 59914
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 59915
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 59917
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 59919
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 59921
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 59923
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 59925
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 59927
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 59929
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 59932

Hệ thống máy chủ Intel® dòng S2600BPR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60165
Intel® Compute Module HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60174
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60212
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24R Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60216
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60229
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60230
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60251
Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60253

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 60421

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 60438

Bo mạch Máy chủ Intel® M10JNP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board M10JNP2SB Launched uATX Socket H4, FCLGA 1151 95 W 60468

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 60471
Intel® Server Board S1200SPL Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60477
Intel® Server Board S1200SPLR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60483
Intel® Server Board S1200SPOR Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 60484
Intel® Server Board S1200SPS Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60485
Intel® Server Board S1200SPSR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60491

Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600BPB Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60499
Intel® Server Board S2600BPBR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60500
Intel® Server Board S2600BPQ Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60502
Intel® Server Board S2600BPQR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60503
Intel® Server Board S2600BPS Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60504
Intel® Server Board S2600BPSR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60505

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60520
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60521
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60522
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60523

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60536
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60538
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60541

Bo mạch máy chủ Intel® S2600ST

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 60543
Intel® Server Board S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 60545
Intel® Server Board S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 60551
Intel® Server Board S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 60553

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 60566
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 60567
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 60568

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60570
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60572
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60574
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60575
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60576
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 60580

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60581
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60585
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60588
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60589
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60591

Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU4 Launched Battery/RMFBU 60658

Các tính năng ưu việt của Intel® RAID

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Drive Encryption Management (Gen2) Launched Activation Key 60924
Intel® RAID High Availability Discontinued Activation Key 60925
Intel® RAID SSD Cache with Fast Path I/O (Gen2) Discontinued Activation Key 60932

Lựa chọn Cáp

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Cable Kit AXXCBL730HDMS Discontinued 61682

Gia hạn bảo hành cho cấu phần máy chủ Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Extended Warranty Launched 62937

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Discontinued 63057

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CP4 Discontinued 63322

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 63330

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 63332

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 63713
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 63717

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 63989
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 63990
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 63993
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 63994
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 63995

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 63997
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 64000
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 64002
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 64004
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 64007
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 64008
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 64009
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 64014
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 64015
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 64016

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

StorCLI Standalone Utility

Firmware Package for Intel® RAID Module RMS3CC080, RMS3CC040 and Intel® RAID Adapter RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044

Windows* Driver for Intel Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 and Intel RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

High Availability Solution Windows* Driver for Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

SAS Hardware RAID Driver for VMWare* ESXi 5

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.