4-Port PCIe Gen3 x8 Switch AIC AXXP3SWX08040

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Card gắn thêm
 • Tên mã Wolf Pass trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q3'17
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2023
 • EOL thông báo Friday, May 5, 2023
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, June 30, 2023
 • Các hạng mục kèm theo SB X8 4 Port Switch AIC
  This switch AIC is used to increase the number of PCIe SSD drives within the system by 4.
  The 4 Drive Switch is a low profile MD2 form factor PCIe card.

  Additional Required Accessory:
  One of the following cable kits is required to connect the 4 port switch to the HSBP in R2208, R2208+8 and R2224 systems:
  A2U4PSWCXCXK1
  A2U4PSWCXCXK2

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Accessory 4-Port PCIe Gen3 x8 Switch AIC. Connects 4x NVMe drives.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

4-Port PCIe Gen3 x8 Switch AIC AXXP3SWX08040, Single

 • MM# 958241
 • Mã đặt hàng AXXP3SWX08040
 • ID Nội dung MDDS 707724

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8471801000

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Gói chương trình cơ sở và Công cụ chuyển đổi chế độ LED cho Thiết bị chuyển mạch Intel® PCIe*

Windows* Driver for Intel® PCIe* Switches

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.