4-Port PCIe Gen3 x8 Switch AIC AXXP3SWX08040

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Accessory 4-Port PCIe Gen3 x8 Switch AIC. Connects 4x NVMe drives.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

4-Port PCIe Gen3 x8 Switch AIC AXXP3SWX08040, Single

  • MM# 958241
  • Mã đặt hàng AXXP3SWX08040

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WF0ZS Discontinued 50574
Intel® Server System R2208WFQZS Discontinued 50581
Intel® Server System R2208WFTZS Discontinued 50589
Intel® Server System R2208WFTZSR Launched 50611
Intel® Server System R2208WF0ZSR Launched 50618
Intel® Server System R2224WFQZS Discontinued 50619
Intel® Server System R2224WFTZS Discontinued 50627
Intel® Server System R2224WFTZSR Launched 50634
Intel® Server System R2208WFQZSR Launched 50656

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 51234

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tải xuống Công cụ bật tắt gói chương trình cơ sở và chế độ LED dành cho thiết bị chuyển mạch Intel® PCIe *

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.