Intel® Virtual RAID on CPU

Intel® Virtual RAID on CPU

Intel® VROC - Premium
0 Nhà bán lẻ X

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC)
 • Tên mã Turtle Bay trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q2'17
 • Thị trường đích Mainstream
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows* 2016, Windows* 2012 R2, Windows* 10, Windows* 7 SP2 Red Hat Enterprise Linux* 7.3, SUSE Linux Enterprise* 12 SP3
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ 0, 1, 10, 5
 • Số thiết bị được hỗ trợ 24
 • Khoá lại 4pin
 • Các tính năng bổ sung Xem ngay
 • Các hạng mục kèm theo Intel VROC Premium Hardware Key

Thông tin bổ sung

 • Mô tả A scalable, enterprise RAID solution for NVMe SSDs connected directly to the CPU.
 • Bảng dữ liệu Xem ngay
 • URL thông tin bổ sung Xem ngay

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Virtual RAID on CPU - Premium

 • MM# 951606
 • Mã đặt hàng VROCPREMMOD

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8471801000

Thông tin PCN/MDDS

Hình ảnh sản phẩm

Hình ảnh sản phẩm

Intel VROC HW Key

Các sản phẩm tương thích

Intel® Server System M70KLP Family

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M70KLP4S2UHH Launched 50576

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

Dòng Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600ST

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600STB Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 51108
Bo mạch máy chủ Intel® S2600STBR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 51110
Bo Mạch Máy Chủ Intel® S2600STQ Discontinued SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 51116
Bo mạch máy chủ Intel® S2600STQR Launched SSI EEB (12 x 13 in) Rack or Pedestal Socket P 205 W 51118

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51135
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51137
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51139
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51140
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51141
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51145

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 51404

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 51420

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.