Bộ điều khiển Intel® RAID RS3SC008

Bộ điều khiển Intel® RAID RS3SC008

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Bộ điều khiển RAID Intel®
 • Tên mã Sunset Canyon trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q3'14
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q2'22
 • EOL thông báo Tuesday, April 6, 2021
 • Đơn hàng cuối cùng Wednesday, April 6, 2022
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Friday, July 22, 2022
 • Thị trường đích Scalable Performance
 • Kiểu hình thức của bo mạch MD2 low profile
 • Tốc độ truyền dữ liệu 12 Gb/s
 • Thiết bị được hỗ trợ SAS/SATA
 • Các Hệ Điều Hành Được Hỗ Trợ Windows, Linux, VMWare
 • Cấp độ RAID được hỗ trợ 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60
 • Chế Độ JBOD
 • Số cổng bên trong 0
 • Số cổng bên ngoài 8
 • Số thiết bị được hỗ trợ 240
 • Bộ nhớ nhúng 1GB
 • Giao diện máy chủ PCIe PCIe x8 Gen3
 • Kiểu bộ xử lý IO LSI3108
 • Hướng kết nối External
 • Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia)
 • Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ Sung Intel® RAID Extended Warranty

Thông tin bổ sung

 • Mô tả 12Gb/s SAS12Gb/s SAS, 6Gb/s SATA, LSI3108 ROC Scalable Performance Intelligent RAID 0,1,5,10,50,60 add-in card with x8 PCIe 3.0, 8 external ports, MD2 Low Profile form factor.

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 59779
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 59782
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 59789
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 59793
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 59798
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 59804
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 59813

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WT2GSR Discontinued 59818
Intel® Server System R1208WTTGSR Discontinued 59824
Intel® Server System R1304WT2GSR Discontinued 59827
Intel® Server System R1304WTTGSR Discontinued 59831

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 59990
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 59992
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 59994
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 59996
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 59998
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 60001

Dòng hệ thống máy chủ Intel® P4000SP

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS7200AP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS7200AP Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 60120
Intel® Compute Module HNS7200APL Q2'16 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 60133
Intel® Compute Module HNS7200APR Q1'18 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 60140
Intel® Compute Module HNS7200APRL Q1'18 Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 60143

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60154
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60157
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60160
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60164
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 60166
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 60167

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600KPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60181
Intel® Compute Module HNS2600KPR Q1'16 Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 60184

Hệ thống máy chủ Intel® dòng S2600BPR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600BPB24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60236
Intel® Compute Module HNS2600BPB24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60245
Intel® Compute Module HNS2600BPB Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60247
Intel® Compute Module HNS2600BPBR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60278
Intel® Compute Module HNS2600BPBLCR Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60279
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC Q2'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60281
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24 Q3'18 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60283
Intel® Compute Module HNS2600BPBLC24R Q2'19 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60287
Intel® Compute Module HNS2600BPQ Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60288
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60300
Intel® Compute Module HNS2600BPQ24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60301
Intel® Compute Module HNS2600BPQR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60315
Intel® Compute Module HNS2600BPS Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60316
Intel® Compute Module HNS2600BPSR Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60318
Intel® Compute Module HNS2600BPS24 Q3'17 Discontinued Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60322
Intel® Compute Module HNS2600BPS24R Q2'19 Launched Custom 6.8" x 19.1" 2U Rack Socket P 60324

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 60492

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R2312WFXXX Launched 2U, Spread Core Rack 60509

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 60542
Intel® Server Board S1200SPL Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60548
Intel® Server Board S1200SPLR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60554
Intel® Server Board S1200SPOR Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 60555
Intel® Server Board S1200SPS Discontinued uATX Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60556
Intel® Server Board S1200SPSR Discontinued uATX Rack or Pedestal LGA 1151 Socket H4 80 W 60562

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S7200AP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S7200AP Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 215 W 60563
Intel® Server Board S7200APL Discontinued Custom 6.8" x 14.2" 2U Rack LGA 3647-1 215 W 60568

Bo mạch máy chủ Intel® S2600BPR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600BPB Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60570
Intel® Server Board S2600BPBR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60571
Intel® Server Board S2600BPQ Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60573
Intel® Server Board S2600BPQR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60574
Intel® Server Board S2600BPS Discontinued Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60575
Intel® Server Board S2600BPSR Launched Custom 6.8" x 19.1" Rack Socket P 165 W 60576

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600CW

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600CW2 Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60578
Intel® Server Board S2600CW2S Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60584
Intel® Server Board S2600CWT Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60588
Intel® Server Board S2600CWTS Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60589
Intel® Server Board S2600CW2R Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60591
Intel® Server Board S2600CW2SR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60592
Intel® Server Board S2600CWTR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60593
Intel® Server Board S2600CWTSR Discontinued SSI EEB 12" x 13" Rack or Pedestal Socket R3 145 W 60594

Bo mạch máy chủ Intel® S2600ST

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFR

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60652
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60656
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60659
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60660
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60662

Sao lưu Dự phòng Intel® RAID (Pin/Flash)

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Maintenance Free Backup AXXRMFBU4 Launched Battery/RMFBU 60729

Các tính năng ưu việt của Intel® RAID

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Drive Encryption Management (Gen2) Launched Activation Key 60995
Intel® RAID High Availability Discontinued Activation Key 60996
Intel® RAID SSD Cache with Fast Path I/O (Gen2) Discontinued Activation Key 61003

Gia hạn bảo hành cho cấu phần máy chủ Intel®

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® RAID Extended Warranty Launched 63008

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Discontinued 63128
Intel® Server System LSVRP4304ES6XXR Discontinued 63129

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 63401

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 63403

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 63784
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 63788

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống lưu trữ Intel® dòng JBOD2000

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Storage System JBOD2312S3SP Discontinued 63998

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 64060
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 64061
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 64064
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 64065
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 64066

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 64068
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 64071
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 64073
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 64075
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 64078
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 64079
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 64080
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 64085
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 64086
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 64087

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208CP4MHGC Discontinued 64223
Intel® Server System P4308CP4MHEN Discontinued 64224
Intel® Server System P4308CP4MHGC Discontinued 64225

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 64232
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 64236
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 64237
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 64239
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 64240
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 64241
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 64243

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

StorCLI Standalone Utility

Firmware Package for Intel® RAID Module RMS3CC080, RMS3CC040 and Intel® RAID Adapter RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044

Windows* Driver for Intel Integrated RAID Module RMS3AC160, RMS3CC080, RMS3CC040, RMS3HC080 and Intel RAID Controller RS3DC080, RS3DC040, RS3SC008, RS3MC044, RS3WC080

High Availability Solution Windows* Driver for Intel RAID Controller RS3DC080, RS3SC008, RS3MC044

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.