Lựa chọn Nhập/Xuất

Tên sản phẩm Tình trạng ProcessorIncluded So sánh
Tất cả | Không có
PCIe Fabric Carrier Kit AWF1PFABKITP
(OmniPath)
Discontinued
1U Fabric Upgrade Kit
(with Cable) AHWBPFABKIT
Discontinued
Dual Port Fabric Upgrade Kit
(with Cable) AHWBPFABKITCPU1
Discontinued
Intel® Ethernet Network Connection OCP I357-T4 Launched
Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA2 Launched
Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA4 Launched
Intel® Ethernet Network Connection OCP X557-T2 Launched
Mezz Fabric Carrier Kit AWF1PFABKITM
(OmniPath)
Discontinued
Bộ nâng cấp Intel® Omni-Path
(2 cổng) AXX2PFABKIT
Discontinued
Mô-đun I/O Intel® AXX10GBTWLIOM3 Discontinued
Mô-đun IO 10GBASE-T hai cổng RJ-45 AXX10GBTWLHW2 Discontinued
Mô-đun IO 10GBASE-T hai cổng RJ-45 AXX10GBTWLHW3 Discontinued
Mô-đun I/O Ethernet XL710-QDA1 AXX1P40FRTIOM Discontinued
Mô-đun I/O Ethernet XL710-QDA2 AXX2P40FRTIOM Discontinued
Mô-đun IO 10GBASE-T hai cổng RJ-45 AXX10GBTWLHW Discontinued
Bộ sản phẩm bộ điều hợp cổng nối tiếp DB9 AXXRJ45DB93 Launched
Mô đun Nhập/Xuất Intel® 82599EB 10GbE Hai Cổng AXX10GBNIAIOM Discontinued
Mô đun Nhập/Xuất Intel® X540-BT2 10GbE Hai Cổng AXX10GBTWLIOM Discontinued
Mô-đun nhập/xuất FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX1FDRIBIOM
(Một cổng)
Discontinued
Mô-đun I/O FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX2FDRIBIOM
(Hai cổng)
Discontinued
Tấm chắn I/O AW2600CR2IOS Discontinued
Tấm chắn I/O AXX2IOS Discontinued
Tấm chắn I/O AXX4IOS Discontinued
Mô đun Nhập/Xuất Intel® I350-AE4 GbE Bốn Cổng AXX4P1GBPWLIOM Discontinued
Mô-đun mở rộng Nhập/Xuất AXXIBQDRSR169X Discontinued
Mô-đun Mở rộng Nhập/Xuất QDR Infiniband một cổng AXXIBQDRIOMV Discontinued
Mô-đun Kép Mở rộng Nhập/Xuất Gigabit Ethernet AXXGBIOMOD Discontinued
Mô-đun Mở rộng Nhập/Xuất 10 Gigabit Ethernet Hai Cổng AXX10GBIOMOD Discontinued
Mô-đun Mở rộng Nhập/Xuất Gigabit Ethernet Bốn Cổng AXX4GBIOMOD2 Discontinued
Mô-đun Nhập/Xuất QDR Infiniband một cổng AXXIBQDRIOMOD Discontinued
Bộ điều khiển lưu trữ Intel® AXXSCM3S Discontinued
Cạc điều hợp Kép Mở rộng Nhập/Xuất Gigabit Ethernet AXXGBIOMEZ Discontinued
Cạc điều hợp Kép Mở rộng Nhập/Xuất Gigabit Ethernet AXXGBIOMEZV Discontinued
Mô-đun Chuyển mạch của Bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet AXXSW1GB Discontinued
Mô-đun Mở rộng Nhập/Xuất InfiniBand AXXIBIOMOD Discontinued