Lựa chọn Nhập/Xuất

Tên sản phẩm Tình trạng Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP Giá đề xuất cho khách hàng Cấu hình cổng Tốc độ dữ liệu trên mỗi cổng Loại hệ thống giao diện Hỗ trợ khung Jumbo So sánh
Tất cả | Không có
Bộ điều hợp Intel® QuickAssist 8970 Launched Không 23 W Up to 100G
Bộ điều hợp Intel® QuickAssist 8960 Launched Không 21 W Up to 50G
Bộ điều hợp Intel® QuickAssist 8950 Launched Không 40 W Up to 50G
Bộ điều hợp Intel® QuickAssist 8920 Discontinued PCIe v3.0 (8.0 GT/s)
Mô-đun I/O của Bộ tăng tốc Intel® QuickAssist AXXQAAIOMOD Launched
Card PCIe của Bộ tăng tốc Intel® QuickAssist AXXQAAPCIE Launched
1U Fabric Upgrade Kit
(with Cable) AHWBPFABKIT
Launched
Cạc điều hợp Kép Mở rộng Nhập/Xuất Gigabit Ethernet AXXGBIOMEZ Discontinued
Cạc điều hợp Kép Mở rộng Nhập/Xuất Gigabit Ethernet AXXGBIOMEZV Discontinued
Mô-đun Kép Mở rộng Nhập/Xuất Gigabit Ethernet AXXGBIOMOD Discontinued
Mô-đun Mở rộng Nhập/Xuất 10 Gigabit Ethernet Hai Cổng AXX10GBIOMOD Discontinued
Dual Port Fabric Upgrade Kit
(with Cable) AHWBPFABKITCPU1
Launched
Mô đun Nhập/Xuất Intel® 82599EB 10GbE Hai Cổng AXX10GBNIAIOM Discontinued
Mô đun Nhập/Xuất Intel® X540-BT2 10GbE Hai Cổng AXX10GBTWLIOM Discontinued
Mô-đun IO 10GBASE-T hai cổng RJ-45 AXX10GBTWLHW Launched
Mô-đun IO 10GBASE-T hai cổng RJ-45 AXX10GBTWLHW2 Discontinued
Mô-đun IO 10GBASE-T hai cổng RJ-45 AXX10GBTWLHW3 Discontinued
Mô-đun I/O Ethernet XL710-QDA1 AXX1P40FRTIOM Launched
Mô-đun I/O Ethernet XL710-QDA2 AXX2P40FRTIOM Launched
Mô-đun nhập/xuất FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX1FDRIBIOM
(Một cổng)
Discontinued
Mô-đun I/O FDR InfiniBand* ConnectX-3* AXX2FDRIBIOM
(Hai cổng)
Discontinued
Mô-đun Chuyển mạch của Bộ chuyển mạch Gigabit Ethernet AXXSW1GB Discontinued
Mô-đun mở rộng Nhập/Xuất AXXIBQDRSR169X Discontinued
Mô-đun Mở rộng Nhập/Xuất InfiniBand AXXIBIOMOD Discontinued
Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA2 Launched
Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA4 Launched
Intel® Ethernet Network Connection OCP X557-T2 Launched
Intel® Ethernet Network Connection OCP I357-T4 Launched
Mô-đun I/O Intel® AXX10GBTWLIOM3 Discontinued
Bộ nâng cấp Intel® Omni-Path
(2 cổng) AXX2PFABKIT
Discontinued
Bộ điều khiển lưu trữ Intel® AXXSCM3S Discontinued
Tấm chắn I/O AW2600CR2IOS Discontinued
Tấm chắn I/O AXX2IOS Discontinued
Tấm chắn I/O AXX4IOS Discontinued
Bộ sản phẩm bộ điều hợp cổng nối tiếp DB9 AXXRJ45DB93 Launched
Mezz Fabric Carrier Kit AWF1PFABKITM
(OmniPath)
Launched
PCIe Fabric Carrier Kit AWF1PFABKITP
(OmniPath)
Announced
Mô-đun Mở rộng Nhập/Xuất Gigabit Ethernet Bốn Cổng AXX4GBIOMOD2 Discontinued
Mô đun Nhập/Xuất Intel® I350-AE4 GbE Bốn Cổng AXX4P1GBPWLIOM Discontinued
Mô-đun Mở rộng Nhập/Xuất QDR Infiniband một cổng AXXIBQDRIOMV Discontinued
Mô-đun Nhập/Xuất QDR Infiniband một cổng AXXIBQDRIOMOD Discontinued