Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA4

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA4 is a Quad port 10GbE SFP+ OCP Type 1 PHY Mezzanine card, featuring 4 x SFP+ uplinks, and 4 x KR host connections via OCP PHY Mezzanine Connector C

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA4

  • MM# 950127
  • Mã đặt hàng X527DA4OCPG1P5
  • ID Nội dung MDDS 708586

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A991
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 60973
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 60978

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WF0ZS Discontinued 61056
Intel® Server System R2208WFQZS Discontinued 61063
Intel® Server System R2208WF0ZSR Launched 61100
Intel® Server System R2224WFQZS Discontinued 61101
Intel® Server System R2312WF0NP Discontinued 61125
Intel® Server System R2312WF0NPR Launched 61131
Intel® Server System R2312WFQZS Discontinued 61132
Intel® Server System R2208WFQZSR Launched 61138

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFR

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.