Bộ sản phẩm bộ điều hợp cổng nối tiếp DB9 AXXRJ45DB93

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Nhập/Xuất
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q3'12
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2023
 • EOL thông báo Friday, May 5, 2023
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, June 30, 2023
 • Các hạng mục kèm theo (1) 1040mm Serial 10pin header to DB9 Cable, (1) 520mm Serial 10pin header to DB9 Cable, (1) 100mm DCD RJ45 to DB9 Cable, (1) 100mm DSR RJ45 to DB9 Cable
 • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Friday, September 1, 2017

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Kit of serial adapter cables

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Kit of Serial Port DB9 Adapters AXXRJ45DB93, Single

 • MM# 920430
 • Mã đặt hàng AXXRJ45DB93
 • ID Nội dung MDDS 708553

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8544422000

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.