Mô-đun Nhập/Xuất QDR Infiniband một cổng AXXIBQDRIOMOD

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả 1 port QDR speed InfiniBand I/O Module. CX4 powered connector. MT25408A0-FCC-QIS controller

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Single Port QDR InfiniBand I/O Module AXXIBQDRIOMOD, Single

  • MM# 902559
  • Mã đặt hàng AXXIBQDRIOMOD
  • ID Nội dung MDDS 706449

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473301180

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000UR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5520UR Q1'09 Discontinued SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 65435
Intel® Server Board S5520URT Q1'09 Discontinued SSI TEB-leveraged (12 x 13) Rack LGA1366 65438

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600UR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1625UR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2600UR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2600URBRPR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 65944
Intel® Server System SR2600URLXR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 65948
Intel® Server System SR2612URR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 65958

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR2625UR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR2625URBRPR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 65962
Intel® Server System SR2625URLXR Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 65966
Intel® Server System SR2625URLXT Q1'09 Discontinued 2U Rack LGA1366 65968

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.