Intel® Ethernet Network Connection OCP I357-T4

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® Ethernet Network Connection OCP I357-T4 is a Quad Port 1GBASE-T (RJ45) OCP Type 1 PHY Mezzanine card, featuring 4 x 1GBASE-T uplinks, and 4 x SGMII host connections via OCP PHY Mezzanine Connector C

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Ethernet Network Connection OCP I357-T4

  • MM# 948352
  • Mã đặt hàng I357T4OCPG1P5

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A991
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 50505
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 50506

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WF0ZS Discontinued 50585
Intel® Server System R2208WFQZS Discontinued 50592
Intel® Server System R2208WF0ZSR Launched 50629
Intel® Server System R2224WFQZS Discontinued 50630
Intel® Server System R2312WF0NP Discontinued 50654
Intel® Server System R2312WF0NPR Launched 50660
Intel® Server System R2312WFQZS Discontinued 50661
Intel® Server System R2208WFQZSR Launched 50667

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51387
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51389
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51391
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 51392

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.