Mô-đun mở rộng Nhập/Xuất AXXIBQDRSR169X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả InfiniBand* (QDR) Intel®I/O expansion module with single 4X IB connector

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

I/O expansion module AXXIBQDRSR169X, Single

  • MM# 909786
  • Mã đặt hàng AXXIBQDRSR169X

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G134612
  • US HTS 8473301180

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.