Mô đun Nhập/Xuất Intel® I350-AE4 GbE Bốn Cổng AXX4P1GBPWLIOM

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Quad Port Intel® I350-AE4, RJ-45, 10/100/1000Mb/s, Intel I350, Ethernet I/O Module AXX4P1GBPWLIOM

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SPO

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WT

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WT2YS Discontinued 59334
Intel® Server System R2208WTTYC1 Discontinued 59338
Intel® Server System R2208WTTYS Discontinued 59339
Intel® Server System R2224WTTYS Discontinued 59340
Intel® Server System R2308WTTYS Discontinued 59342
Intel® Server System R2312WTTYS Discontinued 59344
Intel® Server System R2208WTTYSR Discontinued 59346
Intel® Server System R2208WT2YSR Discontinued 59348
Intel® Server System R2208WTTYC1R Discontinued 59350
Intel® Server System R2308WTTYSR Discontinued 59352
Intel® Server System R2312WTTYSR Discontinued 59354
Intel® Server System R2224WTTYSR Discontinued 59357

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600TP

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600TP Q4'14 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 59493
Intel® Compute Module HNS2600TP24R Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 59500
Intel® Compute Module HNS2600TP24SR Q4'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 59503
Intel® Compute Module HNS2600TP24STR Q4'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 59506
Intel® Compute Module HNS2600TPF Q1'15 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 59507
Intel® Compute Module HNS2600TPFR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 59510
Intel® Compute Module HNS2600TPNR Q1'17 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 59512
Intel® Compute Module HNS2600TPR Q1'16 Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 59513

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600KP

Khối trung tâm dữ liệu Intel® cho Doanh nghiệp (Intel® DCB cho Doanh nghiệp)

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System LR1304SPCFG1R Q1'17 Discontinued uATX 1U Rack LGA 1151 Socket H4 59674

Bo mạch máy chủ Intel® dòng S1200SP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200SPO Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 59998
Intel® Server Board S1200SPOR Discontinued uATX Rack LGA 1151 Socket H4 80 W 60011

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600KP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600KP Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60051
Intel® Server Board S2600KPF Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60057
Intel® Server Board S2600KPR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60063
Intel® Server Board S2600KPFR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60065
Intel® Server Board S2600KPTR Discontinued Custom 6.4" x 17.7" Rack Socket R3 160 W 60068

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600TP

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600TP Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 60083
Intel® Server Board S2600TPF Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 60088
Intel® Server Board S2600TPFR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 60093
Intel® Server Board S2600TPNR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" 2U Rack Socket R3 160 W 60094
Intel® Server Board S2600TPR Discontinued Custom 6.8" x 18.9" Rack Socket R3 160 W 60095

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WT2 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60108
Intel® Server Board S2600WTT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60112
Intel® Server Board S2600WTTR Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60115
Intel® Server Board S2600WT2R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60116
Intel® Server Board S2600WTTS1R Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket R3 145 W 60118

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S1200RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1200V3RPM Discontinued 62606
Intel® Server Board S1200V3RPO Discontinued 62612

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1400SP2 Discontinued 62632
Intel® Server Board S1400SP4 Discontinued 62634

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1600JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S1600JP2 Discontinued 62636
Intel® Server Board S1600JP4 Discontinued 62637

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2400EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2400EP2 Discontinued 62678
Intel® Server Board S2400EP4 Discontinued 62684

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GL Discontinued 62732

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600GZ Discontinued 62734

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S4600LH

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LH2 Discontinued 62774

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S4600LT

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S4600LT2 Discontinued 62776

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2400LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2400LP Discontinued 63069

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600JF Discontinued 63072
Intel® Compute Module HNS2600JFF Discontinued 63073
Intel® Compute Module HNS2600JFQ Discontinued 63074

Dòng mô-đun điện toán Intel® HNS2600WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module HNS2600WP Discontinued 63075
Intel® Compute Module HNS2600WPF Discontinued 63077
Intel® Compute Module HNS2600WPQ Discontinued 63078

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000BB

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208BB4DC Discontinued 63093
Intel® Server System R1208BB4GS9 Discontinued 63094
Intel® Server System R1304BB4DC Discontinued 63095
Intel® Server System R1304BB4GS9 Discontinued 63096

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000EP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208EP2SHFN Discontinued 63098
Intel® Server System R1304EP2SFFN Discontinued 63106
Intel® Server System R1304EP2SHFN Discontinued 63108

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208GL4DS Discontinued 63115
Intel® Server System R1304GL4DS9 Discontinued 63119

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000GZ

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000JP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208JP4GS Discontinued 63131
Intel® Server System R1208JP4OC Discontinued 63133
Intel® Server System R1208JP4TC Discontinued 63134
Intel® Server System R1304JP4GS Discontinued 63135
Intel® Server System R1304JP4OC Discontinued 63137
Intel® Server System R1304JP4TC Discontinued 63139

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000RP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208RPMSHOR Discontinued 63140
Intel® Server System R1208RPOSHOR Discontinued 63144
Intel® Server System R1304RPMSHOR Discontinued 63146
Intel® Server System R1304RPOSHBN Discontinued 63149
Intel® Server System R1304RPSSFBN Discontinued 63154

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000SP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1304SP2SFBN Discontinued 63165
Intel® Server System R1304SP2SHBN Discontinued 63166
Intel® Server System R1304SP4SHOC Discontinued 63172

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000JF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216JFFJR Discontinued 63278
Intel® Server System H2216JFFKR Discontinued 63279
Intel® Server System H2216JFJR Discontinued 63280
Intel® Server System H2216JFKR Discontinued 63282
Intel® Server System H2216JFQJR Discontinued 63283
Intel® Server System H2216JFQKR Discontinued 63284
Intel® Server System H2312JFFJR Discontinued 63286
Intel® Server System H2312JFFKR Discontinued 63287
Intel® Server System H2312JFJR Discontinued 63288
Intel® Server System H2312JFKR Discontinued 63290
Intel® Server System H2312JFQJR Discontinued 63293
Intel® Server System H2312JFQKR Discontinued 63295

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000LP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216LPJR Discontinued 63299
Intel® Server System H2312LPJR Discontinued 63305

Hệ thống máy chủ Intel® dòng H2000WP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System H2216WPFJR Discontinued 63309
Intel® Server System H2216WPFKR Discontinued 63310
Intel® Server System H2216WPJR Discontinued 63311
Intel® Server System H2216WPKR Discontinued 63312
Intel® Server System H2216WPQJR Discontinued 63313
Intel® Server System H2216WPQKR Discontinued 63314
Intel® Server System H2312WPFJR Discontinued 63315
Intel® Server System H2312WPFKR Discontinued 63316
Intel® Server System H2312WPJR Discontinued 63317
Intel® Server System H2312WPKR Discontinued 63318
Intel® Server System H2312WPQJR Discontinued 63319
Intel® Server System H2312WPQKR Discontinued 63320

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000BB

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GL

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GL4DS9 Discontinued 63391
Intel® Server System R2208GL4GS Discontinued 63392
Intel® Server System R2308GL4DS9 Discontinued 63395
Intel® Server System R2308GL4GS Discontinued 63396
Intel® Server System R2312GL4GS Discontinued 63397

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000GZ

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208GZ4GC Discontinued 63399
Intel® Server System R2208GZ4GS9 Discontinued 63402
Intel® Server System R2216GZ4GC Discontinued 63404
Intel® Server System R2216GZ4GCLX Discontinued 63406
Intel® Server System R2224GZ4GC4 Discontinued 63409
Intel® Server System R2224GZ4GCSAS Discontinued 63410
Intel® Server System R2308GZ4GC Discontinued 63411
Intel® Server System R2308GZ4GS9 Discontinued 63414
Intel® Server System R2312GZ4GC4 Discontinued 63416
Intel® Server System R2312GZ4GCSAS Discontinued 63417
Intel® Server System R2312GZ4GS9 Discontinued 63418

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2216IP4LHPC Discontinued 63420
Intel® Server System R2224IP4LHPC Discontinued 63423
Intel® Server System R2208IP4LHPC Discontinued 63425
Intel® Server System R2308IP4LHPC Discontinued 63426
Intel® Server System R2312IP4LHPC Discontinued 63429

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LH2

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000LT2

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208LT2HKC4 Discontinued 63445

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000IP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System P4208IP4LHGC Discontinued 63563
Intel® Server System P4216IP4LHJC Discontinued 63567
Intel® Server System P4216IP4LHKC Discontinued 63568
Intel® Server System P4224IP4LHKC Discontinued 63570
Intel® Server System P4308IP4LHGC Discontinued 63571
Intel® Server System P4308IP4LHJC Discontinued 63572
Intel® Server System P4308IP4LHJCL Discontinued 63573
Intel® Server System P4308IP4LHKC Discontinued 63574

Hệ thống máy trạm Intel® dòng P4300CR

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Workstation System P4304CR2LFKN Discontinued 63602

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.