Tấm chắn I/O AXX4IOS

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả IO shield AXX4IOS for the S2600CP4, S2600IP4, and S2400GP4 Intel Server Board

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

IO shield AXX4IOS, Single

  • Mã đặt hàng AXX4IOS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP2 Discontinued
Bo mạch Máy chủ Intel® S1400FP4 Discontinued

Dòng Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S2600CP4 Discontinued
Bo mạch máy chủ Intel® S2600CP4IOC Discontinued

Hệ thống máy chủ Intel® dòng P4000CP

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.