Intel® Ethernet Network Connection OCP X557-T2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® Ethernet Network Connection OCP X557-T2 is a Dual Port 10GBASE-T (RJ45) OCP Type 1 PHY Mezzanine card, featuring 2 x 10GBASE-T uplinks, and 2 x KR host connections via OCP PHY Mezzanine Connector C

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Ethernet Network Connection OCP X557-T2

  • MM# 950179
  • Mã đặt hàng X557T2OCPG1P5

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A991
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R1208WFQYSR Launched 57054
Intel® Server System R1208WFTYS Discontinued 57055
Intel® Server System R1208WFTYSR Launched 57062
Intel® Server System R1304WF0YSR Launched 57063
Intel® Server System R1304WF0YS Discontinued 57064
Intel® Server System R1304WFTYS Discontinued 57072
Intel® Server System R1304WFTYSR Launched 57081

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WF

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

bộ điều hợp Intel® Ethernet hoàn chỉnh gói trình điều khiển

Tài liệu Kỹ thuật

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.