Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA2 is a Dual port 10GbE SFP+ OCP Type 1 PHY Mezzanine card, featuring 2 x SFP+ uplinks, and 2 x KR host connections via OCP PHY Mezzanine Connector C

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA2

  • MM# 950126
  • Mã đặt hàng X527DA2OCPG1P5
  • ID Nội dung MDDS 707868

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A991
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Trình điều khiển Intel Ethernet cho iWARP theo FreeBSD * cho kết nối Intel® Ethernet X722

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.