Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA2

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA2 is a Dual port 10GbE SFP+ OCP Type 1 PHY Mezzanine card, featuring 2 x SFP+ uplinks, and 2 x KR host connections via OCP PHY Mezzanine Connector C

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Intel® Ethernet Network Connection OCP X527-DA2

  • MM# 950126
  • Mã đặt hàng X527DA2OCPG1P5
  • ID Nội dung MDDS 707868

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A991
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62315
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62317
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62319
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62320
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62321
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62325

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.