Cạc điều hợp Kép Mở rộng Nhập/Xuất Gigabit Ethernet AXXGBIOMEZV

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Dual Gigabit Ethernet I/O Expansion Mezzanine Card

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Dual Gigabit Ethernet I/O Expansion Mezzanine Card AXXGBIOMEZV, Single

  • MM# 901362
  • Mã đặt hàng AXXGBIOMEZV
  • ID Nội dung MDDS 708561

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 5A992C
  • CCATS G135162
  • US HTS 8473301180

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng mô-đun điện toán Intel® MFS2600KI

Dòng mô-đun điện toán Intel® MFS5000VI

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Compute Module MFS5520VIR Q2'09 Discontinued 1U Rack or Pedestal LGA1366 66153

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.