Mezz Fabric Carrier Kit AWF1PFABKITM

OmniPath

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Nhập/Xuất
 • Tên mã Wolf Pass trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q3'17
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q4'20
 • EOL thông báo Tuesday, August 25, 2020
 • Đơn hàng cuối cùng Sunday, November 1, 2020
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Friday, January 1, 2021
 • Các hạng mục kèm theo Allows external access to the Host Fabric Interface (HFI) on supported processors. The connection to the external access is done through two QSFP+28 style connections.
  The fabric carrier is designed to be mounted at the OCP Mezz location found on the baseboard/chassis. There is no connection to the motherboard OCP connector. All required signals/power for the board are passed through the sideband cable.
  Kit includes:
  (1) IFT Carrier Board Mezz
  (1) 235mm, 1 port, straight IFP28 connector to LEC54B right angle – right exit connector (Mezzanine card to Fabric Processor #1)
  (1) 430mm, 2x12 HFI Sideband Y Cable, Single Omni-Path Sideband IFT Carrier to dual Omni-Path CPU connectors (Mezzanine card to server board CPU HFI Sideband connectors)
  (2) Fabric Processor Clips
  (4) Mounting Screws

  Additional Required Accessory:
  Dual processor configurations requires the addition of cable kit AXXCBL370IFPS1 (Mezzanine card to Fabric Processor #2)

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Accessory IFT Fab Carrier Mezzanine kit to support Xeon Fabric processor. Includes 1 sideband cable and 1 IFP cable.

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WFR

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R2000WFR

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System R2208WF0ZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62074
Intel® Server System R2208WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62081
Intel® Server System R2208WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62089
Intel® Server System R2208WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62111
Intel® Server System R2208WF0ZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62118
Intel® Server System R2224WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62119
Intel® Server System R2224WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62127
Intel® Server System R2224WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62134
Intel® Server System R2308WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62135
Intel® Server System R2308WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62142
Intel® Server System R2312WF0NP Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62143
Intel® Server System R2312WF0NPR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62149
Intel® Server System R2312WFQZS Q4'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62150
Intel® Server System R2208WFQZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62156
Intel® Server System R2312WFTZS Q3'17 Discontinued Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62157
Intel® Server System R2312WFTZSR Q2'19 Launched Custom 16.7" x 17" 2U, Spread Core Rack Socket P 62174

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WF

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis R1208WFXXX Launched 1U, Spread Core Rack 62694

Dòng khung máy chủ Intel® R2000WF

Bo mạch máy chủ Intel® S2600WFR

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm TDP Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S2600WFQ Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62845
Intel® Server Board S2600WF0 Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62847
Intel® Server Board S2600WF0R Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62849
Intel® Server Board S2600WFQR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62850
Intel® Server Board S2600WFT Discontinued Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62851
Intel® Server Board S2600WFTR Launched Custom 16.7" x 17" Rack Socket P 205 W 62855

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.