Lựa chọn Cáp

Tên sản phẩm Tình trạng Phân đoạn thẳng Có sẵn Tùy chọn nhúng Tên mã Bao gồm bộ xử lý SKU Bán Lẻ Có Sẵn So sánh
Tất cả | Không có
Ngăn quản lý cáp 1U/2U AXX1U2UCMA Launched Không
95mm QAT Bridge Cable AXXSTCBLQAT Launched đây của các sản phẩm Không
Cáp ODD SATA 880mm AXXCBL880SATA Launched trước đây của các sản phẩm Không
Cáp 1394 và bộ phụ kiện gắn AUPM1394CBL Discontinued Không
Cáp nguồn một chiều cho phụ kiện AXXDCCRPSCBL Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Bộ cáp A2UCBLSSD Launched trước đây của các sản phẩm Không
Bộ cáp AXXCBL1030MR7R Discontinued Không
Bộ cáp AXXCBL165MSMS Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Bộ cáp AXXCBL185MSMS Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Bộ cáp AXXCBL1UHRHD Discontinued RAID Không
Bộ cáp AXXCBL245MSMS Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Cable Kit AXXCBL3MEHDHD Announced Không
Bộ cáp AXXCBL500MSMS Discontinued Không
Bộ cáp AXXCBL550MRMR Discontinued Không
Bộ cáp AXXCBL585HDMR Discontinued RAID Không
Bộ cáp AXXCBL585MSMR Discontinued Không
Bộ cáp AXXCBL600MSMS Discontinued Không
Bộ Cáp AXXCBL650HDMS Launched RAID Không
Bộ cáp AXXCBL650MSMS Discontinued Không
Bộ cáp AXXCBL730HDHD Launched Không
Bộ Cáp AXXCBL730HDMS Discontinued RAID Không
Bộ cáp AXXCBL730MRMR Discontinued Không
Bộ cáp AXXCBL730MSMS Discontinued Không
Bộ cáp AXXCBL770MSMR Discontinued Không
Bộ cáp AXXCBL800HDHD Launched RAID Không
Bộ cáp AXXCBL800HDMS Discontinued RAID Không
Bộ cáp AXXCBL850MS7R Discontinued Không
Bộ cáp AXXCBL875HDHD Launched Không
Bộ cáp AXXCBL875HDMS Discontinued RAID Không
Bộ cáp AXXCBL900HD7R Launched RAID Không
Bộ cáp AXXCBL950HDHD Launched Không
Bộ cáp AXXCBL950HDMS Discontinued RAID Không
Bộ cáp AXXCBLEXPHDMS Discontinued RAID Không
Cable Kit IFP Omnipath 235mm Left connector AXXCBL235IFPL1 Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Cable Kit IFP Omnipath 235mm Right connector AXXCBL235IFPR1 Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Cable Kit OCuLink* 1U 4 Port Retimer Launched trước đây của các sản phẩm Không
Cable Kit OCuLink* 2U 4 Port Retimer Launched trước đây của các sản phẩm Không
Cáp Chuyển đổi để Nối Bộ Nguồn Ổ đĩa ASLPWRCABLE Discontinued Không
Front Panel Cable Kit AXXSTFPCBLKIT Launched đây của các sản phẩm Không
Lan Riser Cable Kit AXXSTSFPPKIT Launched đây của các sản phẩm Không
Phụ kiện cáp GPGPU AXXGPGPUCABLE Launched Không
Cáp video trong tới bộ cổng VGA ngoài FXXSCVDCBL Discontinued Không
Bộ cáp mô-đun I/O AXXIOMKIT Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
I2C Cable Kit AXXSTI2CCBL Launched đây của các sản phẩm Không
Bộ Phụ kiện Cáp SAS mini ASR2612SASCBL Discontinued Không
Cáp SAS mini AXXE38DRVCBL Discontinued Không
Cáp SAS mini AXXSR16XXRAIDCA Discontinued Không
Bộ Cáp Mini-SAS AXXCBL340HDMS Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Bộ Cáp Mini-SAS AXXCBL380HDHD Launched Không
Bộ Cáp Mini-SAS AXXCBL450HD7S Launched Không
Bộ Cáp Mini-SAS AXXCBL570HDMS Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Bộ Cáp Mini-SAS AXXCBL650HDHD Launched RAID Không
mSAS-HD Cable Kit AXXCBL650HDHRT Launched trước đây của các sản phẩm Không
mSAS-HD Cable Kit AXXCBL850HDHRS Launched trước đây của các sản phẩm Không
Min-SAS HD, I2C, cáp nguồn bảng nối đa năng MYP1UCBL Launched trước đây của các sản phẩm Không
mSAS-HD Cable Kit AXXCBL850HDHRT Launched trước đây của các sản phẩm Không
Cable Kit OCuLink* 1U 4 Port Switch Launched trước đây của các sản phẩm Không
Oculink Cable Kit A1U4PTRICXCVK Launched trước đây của các sản phẩm Không
Cable Kit OCuLink* 2U 4 Port Switch #1 Launched trước đây của các sản phẩm Không
Cable Kit OCuLink* 2U 4 Port Switch #2 Launched trước đây của các sản phẩm Không
Cable Kit OCuLink* 2U 8 Port Switch #1 Launched trước đây của các sản phẩm Không
Cable Kit OCuLink* 2U 8 Port Switch #2 Launched trước đây của các sản phẩm Không
Oculink Cable Kit AXXCBL700CVCR Launched trước đây của các sản phẩm Không
Oculink Cable Kit AXXCBL700HDCV Launched trước đây của các sản phẩm Không
OCuLink Cable Kit AXXCBL450CVCR Launched đây của các sản phẩm Không
Oculink Cable Kit AXXCBL470CVCR Launched trước đây của các sản phẩm Không
Oculink Cable Kit AXXCBL530CVCR Launched trước đây của các sản phẩm Không
Oculink Cable Kit AXXCBL600CVCR Launched trước đây của các sản phẩm Không
Oculink Cable Kit AXXCBL620CRCR Launched trước đây của các sản phẩm Không
OCuLink Cable Kit AXXCBL625CVCX Launched đây của các sản phẩm Không
OCuLink Cable Kit AXXCBL665CVCV Discontinued đây của các sản phẩm Không
Oculink Cable Kit AXXCBL800CVCR Launched trước đây của các sản phẩm Không
Cable Kit OCuLink* 2U 8 Port Switch #3 Launched trước đây của các sản phẩm Không
Mezzanine Cable Kit AXXCBL370IFPS1 Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
PCIe AIC Cable Kit AXXCBL430IFTSBY Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Quản lý cáp giá đỡ AXX3U5UCMA
(Sử dụng cùng với Bộ dải nâng cao AXX3U5UPRAIL cho Dòng khung vỏ máy chủ Intel® P4000)
Launched Không
Redundant FAN Cable Kit AXXSTCBLFAN Launched đây của các sản phẩm Không
Riser0 Cable Kit Full Height
(2x16 & 1x8 PCIe Slots) KLPCBLR0FHK
Launched trước đây của các sản phẩm Không
Riser1 Cable Kit Half Height
(3x8 PCIe Slots) KLPCBLR1HHK
Launched trước đây của các sản phẩm Không
Bộ Cáp RJ45 tới DB9 AXXRJ45DB92 Discontinued Không
Bộ cáp SAS AXXE34DRVCBL Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Bộ cáp SAS AXXE3PED8DCBL Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Bộ áp SAS AXXE3RACK8DCBL Discontinued trước đây của các sản phẩm Không
Spare SATA Power Adapter Cable AXXSTCBLSATA Launched đây của các sản phẩm Không
VGA cable accessory AXXBPVIDCBL Launched trước đây của các sản phẩm Không
Video Debug Cable AXXADPVIDCBL Discontinued trước đây của các sản phẩm Không