Lựa chọn Cáp

Tên sản phẩm Tình trạng So sánh
Tất cả | Không có
Ngăn quản lý cáp 1U/2U AXX1U2UCMA Launched
95mm QAT Bridge Cable AXXSTCBLQAT Launched
Cáp ODD SATA 880mm AXXCBL880SATA Launched
Cáp 1394 và bộ phụ kiện gắn AUPM1394CBL Discontinued
Cáp nguồn một chiều cho phụ kiện AXXDCCRPSCBL Discontinued
Bộ cáp A2UCBLSSD Launched
Bộ cáp AXXCBL1030MR7R Discontinued
Bộ cáp AXXCBL165MSMS Discontinued
Bộ cáp AXXCBL185MSMS Discontinued
Bộ cáp AXXCBL1UHRHD Discontinued
Bộ cáp AXXCBL245MSMS Discontinued
Cable Kit AXXCBL3MEHDHD Announced
Bộ cáp AXXCBL500MSMS Discontinued
Bộ cáp AXXCBL550MRMR Discontinued
Bộ cáp AXXCBL585HDMR Discontinued
Bộ cáp AXXCBL585MSMR Discontinued
Bộ cáp AXXCBL600MSMS Discontinued
Bộ Cáp AXXCBL650HDMS Launched
Bộ cáp AXXCBL650MSMS Discontinued
Bộ cáp AXXCBL730HDHD Launched
Bộ Cáp AXXCBL730HDMS Discontinued
Bộ cáp AXXCBL730MRMR Discontinued
Bộ cáp AXXCBL730MSMS Discontinued
Bộ cáp AXXCBL770MSMR Discontinued
Bộ cáp AXXCBL800HDHD Launched
Bộ cáp AXXCBL800HDMS Discontinued
Bộ cáp AXXCBL850MS7R Discontinued
Bộ cáp AXXCBL875HDHD Launched
Bộ cáp AXXCBL875HDMS Discontinued
Bộ cáp AXXCBL900HD7R Launched
Bộ cáp AXXCBL950HDHD Launched
Bộ cáp AXXCBL950HDMS Discontinued
Bộ cáp AXXCBLEXPHDMS Discontinued
Cable Kit IFP Omnipath 235mm Left connector AXXCBL235IFPL1 Launched
Cable Kit IFP Omnipath 235mm Right connector AXXCBL235IFPR1 Launched
Cable Kit OCuLink* 1U 4 Port Retimer Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 4 Port Retimer Launched
Cáp Chuyển đổi để Nối Bộ Nguồn Ổ đĩa ASLPWRCABLE Discontinued
Front Panel Cable Kit AXXSTFPCBLKIT Launched
Lan Riser Cable Kit AXXSTSFPPKIT Launched
Phụ kiện cáp GPGPU AXXGPGPUCABLE Launched
Cáp video trong tới bộ cổng VGA ngoài FXXSCVDCBL Discontinued
Bộ cáp mô-đun I/O AXXIOMKIT Discontinued
I2C Cable Kit AXXSTI2CCBL Launched
Bộ Phụ kiện Cáp SAS mini ASR2612SASCBL Discontinued
Cáp SAS mini AXXE38DRVCBL Discontinued
Cáp SAS mini AXXSR16XXRAIDCA Discontinued
Bộ Cáp Mini-SAS AXXCBL340HDMS Discontinued
Bộ Cáp Mini-SAS AXXCBL380HDHD Launched
Bộ Cáp Mini-SAS AXXCBL450HD7S Launched
Bộ Cáp Mini-SAS AXXCBL570HDMS Discontinued
Bộ Cáp Mini-SAS AXXCBL650HDHD Launched
mSAS-HD Cable Kit AXXCBL650HDHRT Launched
mSAS-HD Cable Kit AXXCBL850HDHRS Launched
Min-SAS HD, I2C, cáp nguồn bảng nối đa năng MYP1UCBL Launched
mSAS-HD Cable Kit AXXCBL850HDHRT Launched
Cable Kit OCuLink* 1U 4 Port Switch Launched
Oculink Cable Kit A1U4PTRICXCVK Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 4 Port Switch #1 Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 4 Port Switch #2 Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 8 Port Switch #1 Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 8 Port Switch #2 Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL700CVCR Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL700HDCV Launched
OCuLink Cable Kit AXXCBL450CVCR Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL470CVCR Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL530CVCR Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL600CVCR Launched
Oculink Cable Kit AXXCBL620CRCR Launched
OCuLink Cable Kit AXXCBL625CVCX Launched
OCuLink Cable Kit AXXCBL665CVCV Discontinued
Oculink Cable Kit AXXCBL800CVCR Launched
Cable Kit OCuLink* 2U 8 Port Switch #3 Launched
Mezzanine Cable Kit AXXCBL370IFPS1 Launched
PCIe AIC Cable Kit AXXCBL430IFTSBY Launched
Quản lý cáp giá đỡ AXX3U5UCMA
(Sử dụng cùng với Bộ dải nâng cao AXX3U5UPRAIL cho Dòng khung vỏ máy chủ Intel® P4000)
Launched
Redundant FAN Cable Kit AXXSTCBLFAN Launched
Bộ Cáp RJ45 tới DB9 AXXRJ45DB92 Discontinued
Bộ cáp SAS AXXE34DRVCBL Discontinued
Bộ cáp SAS AXXE3PED8DCBL Discontinued
Bộ áp SAS AXXE3RACK8DCBL Discontinued
Spare SATA Power Adapter Cable AXXSTCBLSATA Launched
VGA cable accessory AXXBPVIDCBL Launched
Video Debug Cable AXXADPVIDCBL Discontinued