Cáp Chuyển đổi để Nối Bộ Nguồn Ổ đĩa ASLPWRCABLE

0 Retailers X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Converter Cable to Connect Drive Power Kit

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Converter Cable to Connect Drive Power ASLPWRCABLE, 10 Pack

  • MM# 879352
  • Mã đặt hàng ASLPWRCABLE

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400BASE Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400BRP Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400LX Discontinued Pedestal, 5U Rack Option
Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400LXI Discontinued Pedestal, 5U Rack Option

Dòng khung vỏ máy trạm Intel® SC5000WS

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Có sẵn Tùy chọn nhúng TDP SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung vỏ Trạm làm việc Intel® SC5299WS Discontinued Pedestal, 6U Rack Option

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.