Cable Kit OCuLink* 2U 8 Port Switch #3

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Cable Kit Oculink 2U 8 port Switch Card for Riser 1 or 2 to Right Drive Bay. Connects 8x NVMe drives.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cable Kit OCuLink* 2U 8 Port Switch #3, Single

  • Mã đặt hàng A2U8PSWCXCXK3

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544422000

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.