Bộ cáp AXXCBLEXPHDMS

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Cable Kit with SFF8643 to SFF8087 connectors for installing an integrated expander in a 2U rack chassis with mixed connector requirements

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cable Kit AXXCBLEXPHDMS, Single

  • Mã đặt hàng AXXCBLEXPHDMS

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WT

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch máy chủ Intel® S2600WTTS1R Launched

Dòng khung máy chủ Intel® R1000WT

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Khung máy chủ Intel® R1304WTXXX Launched
Khung máy chủ Intel® R1208WTXXX Launched

Các bộ mở rộng Intel® RAID

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ mở rộng Intel® RAID RES2SV240 Discontinued
Bộ mở rộng Intel® RAID RES2CV360 Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.