Lan Riser Cable Kit AXXSTSFPPKIT

0 Retailers X

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Lan Riser accessory kit for Low Profile, half length, PCIe* add-in card, supports 2 SFP+ connectors

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Lan Riser Cable Kit AXXSTSFPPKIT, Single

  • MM# 960190
  • Mã đặt hàng AXXSTSFPPKIT

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN 4A994
  • CCATS NA
  • US HTS 8517620090

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.