I2C Cable Kit AXXSTI2CCBL

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Cáp
 • Tên mã Sawtooth trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Discontinued
 • Ngày phát hành Q3'17
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2022
 • EOL thông báo Friday, August 26, 2022
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, December 30, 2022
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Friday, June 30, 2023
 • Các hạng mục kèm theo (1) – 4-pin to 6-pin 350mm I2C cable(1) – 4-pin to 5-pin 350mm I2C cable(1) – 5-pin to 6-pin 220mm I2C cable(1) – 6-pin to 6-pin 220mm I2C cable(1) – 5-pin to 5-pin 220mm I2C cable(1) – 5-pin to 5-pin 75mm I2C cable(1) – “Y” shaped 150mm power cable for backplane

Thông tin bổ sung

 • Mô tả I2C cable kit E-CBL-KIT-I2CDRV

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

I2C Cable Kit AXXSTI2CCBL, Single

 • MM# 960398
 • Mã đặt hàng AXXSTI2CCBL

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8544429090

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Dòng khung máy chủ Intel® P4000G

Tên sản phẩm Tình trạng Kiểu hình thức của khung vỏ Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Chassis P4304XXMFEN2 Discontinued 4U Rack or Pedestal 62730
Intel® Server Chassis P4304XXMUXX Discontinued 4U Rack or Pedestal 62731

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.