Riser1 Cable Kit Half Height

3x8 PCIe Slots KLPCBLR1HHK

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Cable kit for M70KLP4S2UHH system to upgrade Riser1when more than 6 PCIe Slot need it.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Riser1 Cable Kit Half Height (3x8 PCIe Slots) KLPCBLR1HHK, Single

  • MM# 99AF8G
  • Mã đặt hàng KLPCBLR1HHK

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544422000

Các sản phẩm tương thích

Dòng hệ thống máy chủ Intel® M70KLP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System M70KLP4S2UHH Launched 59722

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.