Cable Kit IFP Omnipath 235mm Left connector AXXCBL235IFPL1

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Cable Kit IFP Omnipath 235 mm Left connector. Connects CPU0 to AWF1PFABKITM Kit and CPU1 to AWF1PFABKITP Kit.

Đặt hàng và tuân thủ

Thông tin đặt hàng và thông số kỹ thuật

Cable Kit IFP Omnipath 235mm Left connector AXXCBL235IFPL1, Single

  • Mã đặt hàng AXXCBL235IFPL1

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544422000

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng R1000WF

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S2600WF

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.