Cable Kit OCuLink* 2U 4 Port Retimer

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Lựa chọn Cáp
 • Tên mã Wolf Pass trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng Launched
 • Ngày phát hành Q3'18
 • Sự ngắt quãng được mong đợi 2023
 • EOL thông báo Friday, May 5, 2023
 • Đơn hàng cuối cùng Friday, June 30, 2023
 • Các hạng mục kèm theo 2U Retimer accessory cable kit, Riser 1 or Riser 2 (1 cable included). Contains the following OCuLink bundled cable:

  815mm long, straight OCuLink SFF-8611connectors to straight OCuLink SFF-8611 connectors

  Used in the R2208 to connect AXXP3RTX16040 4-Port PCIe SSD Retimer AIC to a PCIe SSD capable HSBP SSD ports (1 cable kit required per retimer installed)

 • Ngày hết hạn cung cấp thiết kế mới Monday, July 11, 2022

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Cable Kit Oculink 2U 4 port Switch Card for Riser 1 or 2 to Left Drive Bay. Connects 4x NVMe drives.

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Cable Kit OCuLink* 2U 4 Port Retimer, Single

 • MM# 958264
 • Mã đặt hàng A2U4PRTCXCXK
 • ID Nội dung MDDS 798449

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN EAR99
 • CCATS NA
 • US HTS 8544422000

Thông tin PCN

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.