Cáp SAS mini AXXSR16XXRAIDCA

Thông số kỹ thuật

Thông tin bổ sung

  • Mô tả Mini-SAS cable for Intel RAID add-in cards

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Mini-SAS cable AXXSR16XXRAIDCA, 10 Pack

  • MM# 909656
  • Mã đặt hàng AXXSR16XXRAIDCA
  • ID Nội dung MDDS 706394

Thông tin về tuân thủ thương mại

  • ECCN EAR99
  • CCATS NA
  • US HTS 8544429090

Các sản phẩm tương thích

Hệ thống máy chủ Intel® dòng SR1600GP

Tên sản phẩm Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server System SR1695GPRX1AC Discontinued 65716
Intel® Server System SR1695GPRX2AC Discontinued 65718

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.