Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400BASE

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400
 • Tên mã Riggins trước đây của các sản phẩm
 • Ngày phát hành Q2'06
 • Tình trạng Discontinued
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q2'10
 • EOL thông báo Friday, April 30, 2010
 • Đơn hàng cuối cùng Sunday, October 31, 2010
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Monday, February 28, 2011
 • Kiểu hình thức của khung vỏ Pedestal, 5U Rack Option
 • Kích thước khung vỏ NULL
 • Thị trường đích Small and Medium Business
 • Cấp nguồn 670 W
 • Loại bộ cấp nguồn AC
 • Các hạng mục kèm theo (6) Drive carriers; (1) Front panel cable; (1) Non-redundant 670W power supply; (2) Non-redundant cooling fans; (1) USB cable; (1) Pre-routed IDE cable; (1) COM2 cable

Thông tin bổ sung

 • Bảng dữ liệu Xem ngay
 • Mô tả Intel® Server Chassis SC5400BASE (Fixed power and cooling)

Bộ nhớ & bộ lưu trữ

 • Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ 10
 • Kiểu hình thức ổ đĩa Trước Hot-swap 2.5" or 3.5"

Thông số gói

 • Cấu hình CPU tối đa 2

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Server Chassis SC5400BASE, Single

 • Mã đặt hàng SC5400BASENA

Intel® Server Chassis SC5400BASE, Single

 • Mã đặt hàng SC5400BASE

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992C
 • CCATS G135162
 • US HTS 8473305100

Thông tin PCN/MDDS

Các sản phẩm tương thích

Lựa chọn Khung lắp

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bảng dán nhãn Khung lắp vỏ ARIGBEZPNL Discontinued

Lựa chọn Cáp

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Cáp Chuyển đổi để Nối Bộ Nguồn Ổ đĩa ASLPWRCABLE Discontinued

Lựa chọn Quạt

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ nâng cấp Quạt Hoán đổi Nóng ARIG2HSFANKIT Discontinued

Các lựa chọn ổ mềm/ổ quang

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Ổ đĩa Đường mảnh DVD/CDR AXXDVDCDR Discontinued
Ổ đĩa Đường mảnh CD AXXSCD Discontinued

Lựa chọn Dải

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bộ Chuyển đổi từ Bệ sang giá ARIGRACK Discontinued

Spare Cable Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
IPMB Cables FXXIPMBCBL Discontinued
SCSI Y Cable AXX04HSBPYCBL Discontinued
SES Cables FXXSESCBL Discontinued
SGPIO Cable FXXSGPIOCBL Discontinued

Spare Chassis Maintenance Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Chassis Spares Kit FRIG2PDB Discontinued
Optional Unpainted Side Cover ARIGRACKCVR Discontinued
Preventative Maintenance Kit ARIG2PMKIT Discontinued

Spare Fan Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Fixed Fan Kit FRIG2FIXFANS Discontinued

Spare Packaging

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Chassis Packaging FXXRIGPKG Discontinued

Spare Power Options

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
670W Power Supply FXX670WPSU Discontinued
North America Power cable FPWRCABLENA Launched

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000PSL

Tên sản phẩm Tình trạng SortOrder So sánh
Tất cả | Không có
Bo mạch Máy chủ Intel® S5000PSLSATAR Discontinued

Tải về và phần mềm

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.