Khung vỏ Máy chủ Intel® SC5400BASE

Thông số kỹ thuật

 • Bộ sưu tập sản phẩm Dòng khung vỏ máy chủ Intel® SC5400
 • Tên mã Riggins trước đây của các sản phẩm
 • Ngày phát hành Q2'06
 • Tình trạng Discontinued
 • Sự ngắt quãng được mong đợi Q2'10
 • EOL thông báo Friday, April 30, 2010
 • Đơn hàng cuối cùng Sunday, October 31, 2010
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng Monday, February 28, 2011
 • Kiểu hình thức của khung vỏ Pedestal, 5U Rack Option
 • Kích thước khung vỏ NULL
 • Thị trường đích Small and Medium Business
 • Cấp nguồn 670 W
 • Loại bộ cấp nguồn AC
 • Các hạng mục kèm theo (6) Drive carriers; (1) Front panel cable; (1) Non-redundant 670W power supply; (2) Non-redundant cooling fans; (1) USB cable; (1) Pre-routed IDE cable; (1) COM2 cable

Thông tin bổ sung

 • Mô tả Intel® Server Chassis SC5400BASE (Fixed power and cooling)

Bộ nhớ & bộ lưu trữ

 • Số lượng ổ đĩa trước được hỗ trợ 10
 • Kiểu hình thức ổ đĩa Trước Hot-swap 2.5" or 3.5"

Thông số gói

 • Cấu hình CPU tối đa 2

Đặt hàng và tuân thủ

Ngừng sản xuất và ngừng cung cấp

Intel® Server Chassis SC5400BASE, Single

Intel® Server Chassis SC5400BASE, Single

Thông tin về tuân thủ thương mại

 • ECCN 5A992C
 • CCATS G135162
 • US HTS 8473305100

Thông tin PCN

Các sản phẩm tương thích

Lựa chọn Khung lắp

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Chassis bezel branding panels ARIGBEZPNL Q2'06 Discontinued 63822

Lựa chọn Cáp

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Converter Cable to Connect Drive Power Kit ASLPWRCABLE Q2'06 Discontinued 63900

Lựa chọn Khoang Ổ đĩa

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
3.5" to 2.5" Hard Disk Drive Converter Kit AXX25DRVADPTR Q1'06 Discontinued 64036
4-Drive Fixed Drive Bay Assembly AXX4FIXDB Q2'06 Discontinued 64038
4-Drive Hot-Swap SCSI Backplane AXX4SCSIDB Q2'06 Discontinued 64043
5.25" Slim-Line Optical/Floppy Conversion Kit AXXCDUSBFDBRK Q2'06 Discontinued 64045
6-Drive Hot-Swap Expander Kit AXX6DRV3GEXP Q1'06 Discontinued 64046
6-Drive Hot-Swap Non-expanded Kit AXX6DRV3GR Q1'06 Discontinued 64047
DLT Accessory Kit ARIGDLTRAIL Q2'06 Discontinued 64060
Drive Accessory Bracket Kit AXXFHDDBRK Q2'06 Discontinued 64061

Lựa chọn Quạt

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Hot-Swap Fan Upgrade Kit ARIG2HSFANKIT Q2'06 Discontinued 64108

Các lựa chọn ổ mềm/ổ quang

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
DVD/CDR Slimline drive AXXDVDCDR Q1'06 Discontinued 64288
Slimline CD Drive AXXSCD Q1'06 Discontinued 64299

Lựa chọn Dải

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Pedestal to Rack Conversion Kit ARIGRACK Q2'06 Discontinued 64394

Các lựa chọn Cáp Dự phòng

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
IPMB Cables FXXIPMBCBL Q2'06 Discontinued 64701
SCSI Y Cable AXX04HSBPYCBL Q2'06 Discontinued 64718
SES Cables FXXSESCBL Q1'09 Discontinued 64720
SGPIO Cable FXXSGPIOCBL Q2'06 Discontinued 64721

Các lựa chọn bảo trì Khung vỏ Dự phòng

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Chassis Spares Kit FRIG2PDB Q2'06 Discontinued 64785
Optional Unpainted Side Cover ARIGRACKCVR Q2'06 Discontinued 64810
Preventative Maintenance Kit ARIG2PMKIT Q2'06 Discontinued 64812

Các lựa chọn Khay & Ngăn Ổ đĩa Dự phòng

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
3.5" Drive Carrier FXX10DVCARBLK Q1'06 Discontinued 64872
4-Drive Backplane with Expander FXX4DRV3GEXPBRD Q2'06 Discontinued 64879
4-Drive Backplane without Expander FXX4DRV3GBRD Q2'06 Discontinued 64880
4-Drive SCSI Backplane Board FXX4SCSIBRD Q2'06 Discontinued 64882
6-Drive Backplane with Expander FXX6DRV3GEXPBRD Q1'06 Discontinued 64883
6-Drive Backplane Without Expander FXX6DRV3GBRD Q1'06 Discontinued 64884
6-Drive SCSI Backplane Board FXX6SCSIBRD Q1'06 Discontinued 64886

Các lựa chọn Quạt Dự phòng

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Fixed Fan Kit FRIG2FIXFANS Q2'06 Discontinued 64964

Đóng gói Dự phòng

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Chassis Packaging FXXRIGPKG Q2'06 Discontinued 65089

Lựa chọn Nguồn Điện Dự phòng

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
670W Power Supply FXX670WPSU Q2'06 Discontinued 65124
North America Power cable FPWRCABLENA Q2'06 Launched 65141

Dòng bo mạch máy chủ Intel® S5000PSL

Tên sản phẩm Ngày phát hành Tình trạng Kiểu hình thức của bo mạch Kiểu hình thức của khung vỏ Chân cắm Sort Order So sánh
Tất cả | Không có
Intel® Server Board S5000PSLSATAR Q2'06 Discontinued SSI EEB (12" X 13") Pedestal LGA771 65857

Trình điều khiển và Phần mềm

Trình điều khiển & phần mềm mới nhất

Các bản tải xuống khả dụng:
Tất cả

Tên

Hỗ trợ

Ngày phát hành

Ngày sản phẩm được giới thiệu lần đầu tiên.

Sự ngắt quãng được mong đợi

Ngừng dự kiến là thời gian dự kiến khi sản phẩm sẽ bắt đầu quá trình Ngừng cung cấp sản phẩm. Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm, được công bố khi bắt đầu quá trình ngừng cung cấp và sẽ bao gồm toàn bộ thông tin chi tiết về Mốc sự kiện chính của EOL. Một số doanh nghiệp có thể trao đổi chi tiết về mốc thời gian EOL trước khi công bố Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm. Liên hệ với đại diện Intel của bạn để có thông tin về các mốc thời gian EOL và các tùy chọn kéo dài tuổi thọ.